Atminimo lenta Mykolui Šostakui

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Lietuvos ambasados Indijoje nuotrauka

Mykolas Šostakas (Mikolaj Szostak) gimė 1710 m. Vilniuje bajorų šeimoje. Šešiolikos metų jis įstojo į basųjų karmelitų ordiną, vėliau tęsė mokslus Romoje, 1739 m. buvo išsiųstas į Malabaro provinciją Pietų Indijoje (dab. Kerala). 1746 m. M. Šostakas įšventintas vyskupu ir paskirtas Malabaro apaštališkuoju vikaru-koadjutoriumi su teise perimti šį postą. Malabaro provincija tuo metu vyskupijos statuso neturėjo, tad pagal bažnytinę teisę jai vadovavo pats popiežius per savo atstovą – vikarą. 1751 m. jis tapo visateisiu Malabaro bažnytinės provincijos apaštališkuoju vikaru ir šias pareigas ėjo iki pat mirties 1773 m. liepos 26 dieną.

Parengta pagal: https://www.lzinios.lt/lzinios/lietuva/indijoje-atidengta-paminkline-lenta-vyskupui-m-sostakui/233701 .