Atminimo lenta Antanui Poškai

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Lietuvos ambasados Indijoje nuotrauka

Antanas Paškevičius-Poška gimė 1903 m. Gripkeliuose, Pasvalio valsčiuje. 1929 m. su bendražygiu Matu Šalčiumi leidosi į kelionę motociklu ir 1931 m. pasiekė Indiją. Kalkutoje A. Poška praleido beveik ketverius metus, dirbo Kalkutos universitete bei Indijos muziejaus Antropologijos laboratorijoje. 1936 metais jis parengė ir Kalkutos universitetui pateikė daktaro disertaciją „Vakarų Himalajų šinakalbių gyventojų fiziologiniai panašumai“. Vis dėlto jos apsiginti nespėjo, nes 1937 m. buvo priverstas išvykti iš Indijos ir į ją daugiau nebegrįžo. 2014 m.  Kalkutos universitetas A. Poškai suteikė garbės daktaro vardą po mirties.

Parengta pagal: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/kalkutos-universitete-atidengta-atminimo-lenta-keliautojui-antanui-poskai-637-479121 .