Antano Tumėno kapas Bachmaninge

Metai: 1946 m.
Kategorija: Kapai

Buvusio tarpukario Lietuvos Seimo pirmininko, ministro pirmininko, teisingumo ministro Antano Tumėno (1880–1946) kapas Bachmaningo (Aukštutinė Austrija) kapinėse. Kapas atrestauruotas – išmūrytas pusrūsis, peršlifuota granito plokštė, nukalta ir A. Tumėno palaidojimo vietoje įrengta atminimo lentelė.

A. Tumėnas 1909 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. 1910–15  m. advokatavo Zarasuose, dalyvavo tautinio atgimimo sąjūdyje, telkė katalikų organizacijas. Buvo Steigiamojo Seimo atstovas nuo Lietuvių krikščionių demokratų partijos, Konstitucijos rengimo komisijos pirmininkas, daug prisidėjo prie 1922 Lietuvos Valstybės Konstitucijos parengimo. Tarp 1922 m. 1925 m. buvo Seimo nariu, Seimo pirmininku, teisingumo ministru, ministru pirmininku.

Po Gruodžio septynioliktosios perversmo (1926 m.) organizavo krikščionių demokratų opozicinę veiklą. 1922–40 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete, 1941–43 m. Vilniaus universitete.

Nacių Vokietijos okupacijos pradžioje globojo žydų (advokato Dovydo Volperto) šeimą. 1943 m. vienas Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto kūrėjų ir vadovų, už antinacinę veiklą 1944 m. gestapo tardytas. 1944 m. pasitraukė į Austriją.

 

Užsienio reikalų ministerijos informacija

https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-tumenas/