Antano Baranausko kapas

Metai: 1902 m.
Kategorija: Kapai

Antanas Baranauskas (1835 m. Anykščiuose – 1902 m. Seinuose) – lietuvių vyskupas, poetas, kalbininkas. Kilęs iš karališkųjų valstiečių. Baigęs Anykščių pradžios mokyklą ir Rumšiškių raštininkų mokyklą, 1853–1856 m. dirbo Vainuto, Raseinių, Sedos, Skuodo valsčių raštinėse. Sedoje susipažino su poete K. Praniauskaite, kuri paskatino jį kurti. 1856–58 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. 1862 m. baigęs Sankt Peterburgo dvasinę akademiją, 1863–64 m. tęsė teologijos studijas Miuncheno, Romos, Leuveno universituose. 1866–84 m. Kauno kunigų seminarijoje dėstė moralinę teologiją ir homiletiką, nuo 1871 m. – lietuvių kalbą. Nuo 1885 m. Žemaičių pavyskupis, nuo 1897 m. Seinų vyskupas. A. Baranauskas gynė Katalikų bažnyčios teises, priešinosi rusinimui. Palaikė ryšius su aušrininkais, vėliau nuo visuomeninės lietuvių veiklos nutolo. Seinuose pirmasis pradėjo sakyti pamokslus lietuvių kalba.1902 m. mirė Seinuose, palaidotas Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilikos Dievo Motinos koplyčioje. 1999 m. A. Baranauskui šventoriuje pastatytas paminklas, skulptorius G. Jokūbonis.

 

Mikšytė Regina, https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-baranauskas/