„Anapilio“ sodyba

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Tai didžiausias lietuvių bendruomenės centras Kanadoje. Didžiuliai pastatai su salėmis aptarnauja lietuvius ir kitus apylinkės gyventojus nuo 1972 m.

Parengta pagal: http://www.anapilis.ca/ .