Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia

Lokacija: 98 Cemetery Rd, Amsterdam, NY 12010
Metai: 1971 m.
Autorius: Vytautas Kazimieras Jonynas
Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Amsterdam (Amsterdamas) – miestas Jungtinių Amerikos Valstijų rytuose, Niujorko valstijoje, į šiaurės vakarus nuo Albany, prie Mohawko upės. Pirmieji lietuviai mieste įsikūrė XIX a. pabaigoje. 1904 m. įkurta Šv. Kazimiero parapija. Amsterdame veikė Susivienijimo lietuvių AmerikojeLietuvių Romos katalikų susivienijimo AmerikojeTėvynės mylėtojų draugijosLietuvos vyčių kuopos. XIX a. pabaigoje gyveno 98, 1914 m. – apie 2000, 1953 m. – 2500 lietuvių.
Šv. Kazimiero kapines 1907 m. įsteigė Šv. Kazimiero parapija.
Šv. Onos koplyčia Šv. Kazimiero kapinėse visuomenės reikmėms atidaryta 1971 m. Koplyčios fundatorius buvo J. V. Kiškis. Pastarajam lankant žmonos O. Kiškis kapą, kilo mintis įamžinti jos atminimą memoriale, todėl jis kreipėsi į Vytautą Kazimierą Jonyną, prašydamas suprojektuoti kapinių koplyčią, kuri būtų ir funkcionali, ir meniška. V. K. Jonynas parengė koplyčios projektą, darbus atliko „Jonyno ir Šepardo meno studija“. V. K. Jonyno sukurto projekto brėžiniai saugomi LDM ir jo vardo galerijoje.

Priekinį koplyčios fasadą sudaro trys pilonai: šoniniai kyla aukštyn kaip paprasti stulpai, centrinis pilonas įgaubtas. Šoniniai įėjimai apsaugoti į galą nuožulniai nusileidžiančio stogo. Šviesa patenka į vidų pro keturis ilgus ir siaurus langus, kurių kiekvienoje pusėje yra po du abipus pilonų. Langai padaryti iš įvairiaspalvio stiklo segmentų, kurių storis 3/4 colio (1,91 cm), ir jie laisvai išdėlioti cemento skiedinyje. Spalvos parinktos taip, kad būtų juntami perėjimai nuo šiltesnių tonų prie ryškesnių atspalvių centro link, ir tarsi simbolizuoja meilės bei amžino gyvenimo vilties darną. Centriniame pilone įkomponuota iš aliuminio nulieta sėdinčio Kristaus – Rūpintojėlio skulptūra. Virš jos iškeltas plokščias stogelis, kurį užbaigia dekoratyvinė saulutė – iš lietuviško koplytstulpio perimtas motyvas. Koplyčios viršuje ties vidurinio pilono centru iškeltas kryžius. V. K. Jonyno meistriškumas regimas dviejose bareljefinėse skulptūrose iš balto betono, kurios pritvirtintos prie šoninių koplyčios fasadų: Šv. Ona, Mergelės Marijos motina, ir Šv. Kazimieras, Lietuvos ir tuo pačiu Amsterdamo lietuvių globėjas. Priešais koplyčią puslankiu išlenktų laiptų aikštelėje, atsiveriančioje į žalią veją, stovi altorius. Tai įspūdingas juodo granito kūrinys, harmoningai derantis prie sidabriškai pilko dekoratyvaus aliuminio darbo fasade.

 

Vaida Sirvydaitė Rakutienė, V. K. Jonyno sakralinės architektūros projektai Lietuvos muziejuose, „Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 3“, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

https://www.vle.lt/straipsnis/amsterdam/