Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Almos Bačiulienės nuotrauka

Povilas Steponas buvo Sapiegų giminės Čerėjos (Sieversko) giminės šakos pradininko diplomato Bagdono Sapiegos sūnus. Nuo 1580 m. jis buvo Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stepono Batoro, o nuo 1588 m. – Zigmanto Vazos dvarionis. Nuo 1593 m. jis buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žirgininkas, Ašmenos seniūnas. 1598 m. jis buvo Lietuvos vyriausiojo tribunolo maršalka, o 1623 m. – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pakancleris. 1618 m. jis prie Lostojos upės savo lėšomis fundavo pranciškonų konventą ir pastatydino jiems puošnią mūrinę Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią su dideliu varpu, marmuriniais altoriais ir antkapiais bei pranciškonų vienuolyną. Joje Povilas Steponas Sapiega ir buvo palaidotas.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“ sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė, (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012);

Lietuvos istorija: enciklopedinis žinynas, II tomas (L-Ž), sud. Eugenijus Manelis, Antanas Račis (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016).