Alšėnų pilis

Alšėnų pilis

Metai: XVI a. pab.
Kategorija: Architektūra (istorinė)

Alšėnuose išliko XVI a. pabaigoje — XVII a. pradžioje statytos Sapiegų pilies griuvėsiai. Alšėnų pilis reprezentuoja XVI-XVII a. LDK didikų gynybinę–rezidentinę architektūrą. Sapiegos piliavietę perkėlė į kitą vietą – ant Alšios upės kranto (dabar pietinėje miestelio dalyje). Naują mūrinę Alšėnų pilį pastatė LDK pakancleris ir Ašmenos seniūnas Povilas Steponas Sapiega XVI – XVII a. sandūroje. Tai vėlyvojo renesanso (manierizmo) stiliaus gynybinė-rezidencinė pilis su keturiais bokštas kampuose ir galingu įvažiuojamųjų vartų bokštu šiaurės rytų sparne, koplyčia. Pilį supo žemės pylimai, bastionai ir grioviai, užpildomi vandeniu patvenkus upelį, parkas.

Specialistai Alšėnų pilies architektūroje įžvelgia flamandų architektūros įtaką. Pilis kelis kartus buvo perstatyta, XVIII a. apleista, XIX a. dalis pilies susprogdinta. 1880 m. pilies savininkas Garbaniovas (Гарбанёв) pilies sienas ir bokštus pradėjo sprogdinti, o išardytas pilies plytas pardavė karčemos statybai. Pilis nukentėjo per I Pasaulinį karą. Nuo to laiko pilis kasdien atrodo vis liūdniau, išlikę mūrai žemėja, o kadaise kiemus supusių renesansinių galerijų, turtingo vidaus ir išorės dekoro (stiuko lipdinių, krosnių iš koklių dekoruotų Sapiegų herbais ir kt.) neliko nė ženklo. Dabar išlikę dviejų gyvenamųjų sparnų (šiaurės vakarinio ir šiaurės rytinio, kuriame buvo įvažiavimo vartai) ir prie jų prišlietų dviejų kampinių bokštų griuvėsiai, dalis žemės pylimų, parko likučiai su senomis liepomis.

 

Vitkauskaitė Dalia, Vilniaus universiteto projektas „Magnus Ducatus Lithuaniae“, http://www.mdl.projektas.vu.lt/