Alšėnų pilis

Almos Bačiulienės nuotrauka

Povilas Steponas buvo Sapiegų giminės Čerėjos (Sieversko) giminės šakos pradininko diplomato Bagdono Sapiegos sūnus. Nuo 1580 m. jis buvo Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stepono Batoro, o nuo 1588 m. – Zigmanto Vazos dvarionis. Nuo 1593 m. jis buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žirgininkas, Ašmenos seniūnas. 1598 m. jis buvo Lietuvos vyriausiojo tribunolo maršalka, o 1623 m. – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pakancleris. 1618 m. jis prie Lostojos upės savo lėšomis fundavo pranciškonų konventą ir pastatydino jiems puošnią mūrinę Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią su dideliu varpu, marmuriniais altoriais ir antkapiais bei pranciškonų vienuolyną. Be minėto vienuolyno ansamblio, Alšėnuose išliko XVI a. pabaigoje — XVII a. pradžioje statytos Sapiegų pilies griuvėsiai. Pilis pradėta griauti 1880 m.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“ sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė, (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012);

Lietuvos istorija: enciklopedinis žinynas, II tomas (L-Ž), sud. Eugenijus Manelis, Antanas Račis (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016);

Birutė Valionytė, Reikšmingas LDK paveldas Baltarusijoje (Vilnius: „Artlora“, 2009).

Baltarusija
Galšia
nekilnojamasis kultūros paveldas
archeologija
architektūra
1550-1600
1600-1650
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.2. atpažinimo principas
4.2.1. atpažinimo principas
4.2.2. atpažinimo principas
Povilas Steponas Sapiega (1565–1635)
Sapiegos
XVI a. pab. – XVII a. pr.