ALKA Amerikos lietuvių kultūros archyvas

ALKA Amerikos lietuvių kultūros archyvas

Lokacija: 37 Mary Crest Drive, P.O. Box 608, Putnam, CT
Metai: 1944 m.
Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) įkurtas 1944 m. ALKA pradininkas – ilgametis lietuvių Šv. Pranciškaus parapijos Lawrence kunigas bei lietuvybės puoselėtojas, prelatas Pranciškus Mykolas Juras (1891-1980)[1]. Archyvo muziejaus kūrimas prasidėjo nuo privačios kunigo iniciatyvos. P. M. Juras kaupė lietuvišką biblioteką bei tautodailės kūrinius. Iš pradžių, kolekcija saugota Jėzaus Nukryžiuotojo moterų vienuolyne Broktone. Vienuolyną pertvarkant, muziejus turėjo būti iškeltas. Visiems eksponatams saugoti P. M. Juras 1963 m. „savo lėšom pastatydino nedidelį namelį“[2], kuriame gyveno ir rūpinosi archyvu. 1973 m. ALKA turto administravimas perduotas Lietuvių katalikų mokslo akademijai[3].

Plečiant muziejaus ir kuriant erdvesnes archyvo ir bibliotekos patalpas, 1978-1981 m. pastatytas priestatas. Be kitų eksponatų, čia saugoma dalis medžiagos iš 1939 m. Niujorke, Lietuvos paviljone vykusios parodos – diagramos, medžio drožiniai ir 3 dideli tapybos kūriniai: Adomo Galdiko „Vytautas Didysis po Žalgirio kautynių“, Adomo Smetonos „Vilniaus universiteto įkūrimas“ ir Petro Kalpoko „Napoleonas Vilniuje sudaro Lietuvos vyriausybę“.[4] Iš Niujorko pasaulinės parodos, kurioje Lietuva bendrame paviljone dalyvavo su Latvija ir Estija, į ALKĄ perkelta ir skulptoriaus Vytauto Kašubos skulptūra „Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas”. Nors išskirtinės architektūrinės vertės pastatas neturi, tačiau savo paskirtimi, tai yra viena iš svarbiausių lietuvybės puoselėjimo vietų JAV.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] ALKA – Lietuvių kultūros muziejus. Lietuvių dienos, 1969 m. gruodis, p. 14–15, 26, p. 14.

[2] Ibid., p. 15.

[3] Juozas Kriaučiūnas, ALKA. Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/alka/.

[4] ALKA – Lietuvių kultūros muziejus. Lietuvių dienos, 1969 m. gruodis, p. 14–15, 26, p. 26.