Aleksandro Chodkevičiaus disertacija

Aleksandras Chodkevičius (1560 (kitur – 1559)– 1626) buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo ir valstybės veikėjas, o nuo  1605 m. – Trakų vaivada.

Studijavo teisę ir filosofiją Ingolštato jėzuitų universitete. 1588 m. apgynė ir paskelbė disertaciją de communibus naturalium rerum principiis. 1589 m. tęsė mokslus Italijoje. 1590 m. grįžo į Lietuvą, 1595 m. buvo seimo atstovas.

Disputatio philosophica de communibus naturalium rerum principiis / Aleksander Chodkiewicz – [Ingolstadt] : Eder, 1588.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Aleksandras_Chodkevi%C4%8Dius_(1560) .

Vokietija
Miunchenas
Aleksandras Chodkevičius
kilnojamasis kultūros paveldas
inkunabulai ir rankraščiai, žemėlapiai ir natos, knygos ir kiti leidiniai
1550-1600
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.3. atpažinimo principas
Aleksandras Chodkevičius
Aleksandras Chodkevičius (1560/1559)– 1626)
1588 m.
Miuncheno Ludwig Maximilian universiteto biblioteka