Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose

Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose

Metai: 1897 m., 1948 m.
Autorius: Tadeusz Barącz, Břetislav Werner
Kategorija: Paminklai

Adomas Mickevičius Karlovi Varuose lankėsi 1829 m. Poilsiautojų iš Lenkijos pageidavimu 1897 m. čia buvo pastatytas bronzinis biustas ant švediško raudono granito pjedestalo. Biustą sukūrė lenkų skulptorius Tadeusz Barącz, pjedestalą – akmentašys Jan Cingroš iš Pilzeno. Pjedestalas dekoruotas alegoriniais arfos, žąsies plunksnos ir gėlių puokštės simboliais.

Paminklas buvo pastatytas „Parkhotel Richmond“ viešbučio parke. Paminklas tikriausiai nukentėjo XX a. I pusėje, todėl po Antrojo pasaulinio karo originalus biustas buvo pakeistas mažesniu, kurį 1947 m. sukūrė vietos dailininkas Břetislav Werner. Paminklo atidengimo iškilmės vyko 1948 m. spalio 17 d.

Nors Adomas Mickevičius niekada nesilankė Rusijai priklausiusioje Lenkijos dalyje, jis yra laikomas vienu žymiausių lenkų romantizmo poetu. A. Mickevičiaus  gyvenimas, veikla ir kūryba glaudžiai susiję su Lietuva: 1815–19 m. jis studijavo Vilniaus universitete (Gamtos ir matematikos, vėliau Literatūros ir laisvųjų menų fakultete). Didelę įtaką jam darė J. Lelewelio istorijos paskaitos, ypač apie Lietuvos praeitį. 1817 m. su kitais įkūrė nelegalią studentų filomatų draugiją. 1819–23 m. apskrities mokykloje Kaune dėstė literatūrą, lotynų kalbą, antikinę istoriją, poetiką, retoriką, gramatiką ir politinę ekonomiką. 1822 m. įgijo filosofijos magistro laipsnį. Rusijos valdžiai susekus filomatus suimtas ir 1823–24 m. kalintas kalėjimu paverstame Vilniaus bazilijonų vienuolyne, po to ištremtas į Rusiją.

A. Mickevičiaus kūryba skatino lietuvių tautinį judėjimą, tautinės savimonės ugdymą. V. Kudirkos Tautiškos giesmės pradžia yra poemos Ponas Tadas pradžios parafrazė. A. Mickevičiaus poezijos buvo veikiami Lietuvos tautinio atgimimo pradininkai A. Baranauskas, J. Basanavičius, S. Matulaitis, M. Biržiška, P. Vileišis. Pats A. Mickevičius laikė save bendros Lietuvos bei Lenkijos valstybės piliečiu, vadino Lietuvą savo tėvyne.

 

https://www.karlovyvary.cz/en/bust-adam-mickiewicz 

Šostakovski Juzef, https://www.vle.lt/straipsnis/adomas-mickevicius/