Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras

Nuotrauka

Idėja pastatyti šį paminklą Adomui Mickevičiui kilo 1897 m. Buvo įsteigtas viešas komitetas, kurio vienas iš steigėju buvo Michał Radziwiłł Rudy – Mikalojus Radvila Rudasis (1870–1955), Radvilų Prūsijos atšakos atstovas. Skulptūrą sukūrė Cyprian Godebski, išliejęs ją Pistojoje, Italijoje 1897–1898 m. Paminklas buvo iškilmingai atidengtas 1898 m. gruodžio 24 d., minint 100-ąsias poeto gimimo metines.

Paminklas buvo tyčia sunaikintas 1944 m. nacių armijos. Nugiruato paminklo dalys (įskaitant galvą, kuri vėliau rasta Hamburge) buvo išvežtos į Vokietiją. Paminklo kopija buvo atidengta 1950 m., ją sukūrė skulptorius Jan Szczepkowski. Paskutinės originalaus paminklo dalys į Lenkiją grįžo XX a. 9 dešimtmetyje.

Parengta pagal: https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz_Monument,_Warsaw .

Lenkija
Varšuva
Cyprian Godebski
Jan Szczepkowski
nekilnojamasis kultūros paveldas
paminklas
1800-1850
1850-1900
1900-1950
1950-2000
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.3. atpažinimo principas
Cyprian Godebski
Jan Szczepkowski
Adomas Mickevičius (1798–1855)
Michał Radziwiłł Rudy - Mikalojus Radvila Rudasis (1870–1955)
1897–1898 m.