Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Adrian Grycuk nuotrauka, CC BY-SA 3.0 PL

Idėja pastatyti šį paminklą Adomui Mickevičiui kilo 1897 m. Buvo įsteigtas viešas komitetas, kurio vienas iš steigėju buvo Michał Radziwiłł Rudy – Mikalojus Radvila Rudasis (1870–1955), Radvilų Prūsijos atšakos atstovas. Skulptūrą sukūrė Cyprian Godebski, išliejęs ją Pistojoje, Italijoje 1897–1898 m. Paminklas buvo iškilmingai atidengtas 1898 m. gruodžio 24 d., minint 100-ąsias poeto gimimo metines.

Paminklas buvo tyčia sunaikintas 1944 m. nacių armijos. Nugiruato paminklo dalys (įskaitant galvą, kuri vėliau rasta Hamburge) buvo išvežtos į Vokietiją. Paminklo kopija buvo atidengta 1950 m., ją sukūrė skulptorius Jan Szczepkowski. Paskutinės originalaus paminklo dalys į Lenkiją grįžo XX a. 9 dešimtmetyje.

Parengta pagal: https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz_Monument,_Warsaw .