Adomo Mickevičiaus muziejus Stambule

Metai: 1855 m.
Kategorija: Atmintinos vietos

1955 m. Varšuvos Literatūros muziejaus dėka šiame name buvo atidarytas Adomo Mickevičiaus muziejus. Rūsyje yra buvusi A. Mickevičiaus palaidojimo vieta. Muziejuje saugomi jo rankraščiai, istoriniai dokumentai ir paveikslai. 

Nors Adomas Mickevičius niekada nesilankė Rusijai priklausiusioje Lenkijos dalyje, jis yra laikomas vienu žymiausių lenkų romantizmo poetu. A. Mickevičiaus  gyvenimas, veikla ir kūryba glaudžiai susiję su Lietuva: 1815–19 m. jis studijavo Vilniaus universitete (Gamtos ir matematikos, vėliau Literatūros ir laisvųjų menų fakultete). Didelę įtaką jam darė Joachimo Lelevelio istorijos paskaitos, ypač apie Lietuvos praeitį. 1817 m. su kitais įkūrė nelegalią studentų filomatų draugiją. 1819–23 m. apskrities mokykloje Kaune dėstė literatūrą, lotynų kalbą, antikinę istoriją, poetiką, retoriką, gramatiką ir politinę ekonomiką. 1822 m. įgijo filosofijos magistro laipsnį. Rusijos valdžiai susekus filomatus suimtas ir 1823–24 m. kalintas kalėjimu paverstame Vilniaus bazilijonų vienuolyne, po to ištremtas į Rusiją.

A. Mickevičiaus kūryba skatino lietuvių tautinį judėjimą, tautinės savimonės ugdymą. V. Kudirkos Tautiškos giesmės pradžia yra poemos Ponas Tadas pradžios parafrazė. A. Mickevičiaus poezijos buvo veikiami Lietuvos tautinio atgimimo pradininkai A. Baranauskas, J. Basanavičius, S. Matulaitis, M. Biržiška, P. Vileišis. Pats A. Mickevičius laikė save bendros Lietuvos bei Lenkijos valstybės piliečiu, vadino Lietuvą savo tėvyne.

Kilus Rusijos-Turkijos karui, tarp emigrantų vėl atgijo Lenkijos ir Lietuvos valstybės atkūrimo viltys. Adomas Mickevičius vyko į Konstantinopolį, dabartinį Stambulą, kur buvo telkiami lenkų pulkai. 1855 m. lapkritį kartu su draugais išsinuomavo namą Yeni Şehir ir Kalyoncu Kulluk gatvių sankryžoje. Šiame name poetas, susirgęs cholera, ir mirė 1855 m. lapkričio 26 d. A. Mickevičius buvo laikinai palaidotas šio namo kriptoje. Per 1870 m. gaisrą pastatas sudegė, tačiau buvo atstatyta tiksli namo kopija. 1955 m. atidarytas muziejus. A. Mickevičiaus palaikai 1855 m. pervežti į Paryžių, 1890 m. palaidoti Vavelio katedroje Krokuvoje.

 

Šostakovski Juzef, https://www.vle.lt/straipsnis/adomas-mickevicius

https://muze.gen.tr/muze-detay/adam