Adolfo Valeškos vitražas Čikagos Rodfei Zedek sinagogoje

Adolfo Valeškos vitražas Čikagos Rodfei Zedek sinagogoje

Lokacija: 5200 S Hyde Park Blvd, Chicago, IL 60615
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Informacija apie šį objektą rengiama.

 

https://www.rodfei.org/Valeska_Windows