Abiejų Tautų Respublikos muziejus Rapersvilyje

Abiejų Tautų Respublikos muziejus Rapersvilyje

Lokacija: Hauptpl. 8, 8640 Rapperswil-Jona, Šveicarija
Metai: XIX a. II p.
Autorius: Vladislovas Pliateris
Kategorija: Atmintinos vietos

Ciuricho ežero gale, St. Galleno kantone, Rapersvilio (Rapperswil) mieste ant kalno stovi didinga XIII a. pilis – muziejus. Jis susijusi su dviem išeiviais iš Lietuvos – Vladislovu BroelPliateriu (1808–1889), gimusiu Vilniuje ir Henriku Bukauskiu, 1839 m. gimusiu Žemaitijoje. Vladislovas, kaip ir jo brolis Cezaris bei žymioji pusseserė Emilija Pliaterytė, dalyvavo 1831 m. sukilime. Po pralaimėjimo emigravo į Prancūziją, o vėliau persikėlė į Šveicariją. 1844 m. jis vedė populiarią vokiečių aktorę Karoliną Bauer. 1868 m. jis savo lėšomis Rapersvilyje pastatydino laisvės troškimą simbolizuojančią koloną, kuri iki šiol stovi prie pilies. Rapersvilio pilį V. Pliateris 1870 m. 99 metams perėmė iš miestelio savivaldybės ir savo lėšomis suremontavo. Joje V. Pliateris atidarė Abiejų Tautų Respublikos valstybingumo ir emigracijos muziejų. Daug eksponatų jam padovanojo tautietis Henrikas Bukauskis.

Rapersvilio muziejaus rinkinius Vladislovas Pliateris testamentu užrašė būsimai, iš Rusijos jungo išsilaisvinusiai Lenkijos ir Lietuvos valstybei, nors to laiko, kai susikūrė dvi savarankiškos respublikos, nebesulaukė. Jaunajai Lietuvos valstybei jokių pretenzijų nepareiškus, 1927 m. iš Rapersvilio pajudėjo specialus traukinys į Lenkiją. Net 13-oje vagonų jis vežė neįkainojamas muziejaus vertybes, tarp jų ir Tadeušo Kosciuškos širdį. Muziejus du kartus keitė pavadinimą, šiuo metu jis vadinasi Lenkų muziejumi.

 

Handschin Vilija, Lietuvos didikų pėdsakai Rapersvilio pilyje, Šveicarijos lietuvių žinios Nr. 30, https://lietuviai.ch/wp-content/uploads/2017/06/SLZ_01_2017_slb.pdf