Abiejų Tautų Respublikos muziejus

Vilijos Handschin nuotrauka

Apleistą Rapersvilio miestelio pilį iš savivaldybės 99 metams išsinuomojo ir savo lėšomis suremontavo grafas Vladislovas Broel-Pliateris (1808–1889). Pilyje jis įkūrė Abiejų Tautų Respublikos muziejų. Daug eksponatų jam padovanojo iš Kiauklių, Žemaitijos kilęs Henrikas Bukauskis (1839–1900), emigravęs į Šveicariją po 1863 m. sukilimo. Muziejaus rinkinius grafas testamentu užrašė būsimai, iš carinės Rusijos jungo išsilaisvinusiai Lenkijos ir Lietuvos valstybei. Teigiama, kad 1927 m. iš Rapersvilio pilies į Varšuvą 13 vagonų traukinys išvežė neįkainojamų vertybių, tarp jų – ir Tado Kosciuškos širdį.

Šveicarija
Rapperswil
nekilnojamasis kultūros paveldas
atmintinos vietos
1850-1900
5.1.3. atpažinimo kriterijus
5.2.3. atpažinimo kriterijus
4.1.4. atpažinimo principas
Henrikas Bukauskis (1839–1900)
Tadas Kosciuška (1746–1817)
teisinė apsauga šalyje suteikta
Vladislovas Pliateris (1808–1889)
Rapersvilio miestelio pilis