Dievo Motinos bažnyčia

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Lietuvių kilmės architekto Vaclovo Algimanto Navako 1977 m. suprojektuota Dievo Motinos bažnyčia Seaton priemiestyje prie Adelaidės, Australijoje.