Dievo Motinos bažnyčia

Google Maps nuotrauka

Lietuvių kilmės architekto Vaclovo Algimanto Navako 1977 m. suprojektuota Dievo Motinos bažnyčia Seaton priemiestyje prie Adelaidės, Australijoje.

 

Australija
Adelaidė
Vaclovas Algimantas Navakas
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1950-2000
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.4. atpažinimo principas
Vaclovas Algimantas Navakas
1977 m.