Šv. Margaritos bažnyčia

google maps nuotrauka

Lietuvių kilmės architekto Vaclovo Algimanto Navako suprojektuota Šv. Margaritos bažnyčia Croydon priemiestyje prie Adelaidės.

Australija
Adelaidė
Vaclovas Algimantas Navakas
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1950-2000
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.4. atpažinimo principas
Vaclovas Algimantas Navakas
1968 m.