Šv. Margaritos bažnyčia

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Lietuvių kilmės architekto Vaclovo Algimanto Navako suprojektuota Šv. Margaritos bažnyčia Croydon priemiestyje prie Adelaidės.