1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Egidijaus Sinkevičiaus nuotrauka
Egidijaus Sinkevičiaus nuotrauka

1545 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės — Prūsijos kunigaikštystės — Lenkijos Karalystės pasienio postas. Lotyniškas užrašas sako: „Kai Žygimantas Augustas, Jogailaičių karalius, valdė savo tėvo valstybę, o kunigaikštis Albrechtas taikoje valdė Prūsijos žemes, 1545 metų rugpjūčio (lot. August) mėnesį buvo pastatytas sienos postas, kad būtų pažymėtos ribos tarp dviejų valdovų žemių”. Originalūs herbai ir lentelė su užrašu buvo nuimti 1907 m. ir išvežti į Prūsijos muziejų Karaliaučiuje. Dabartinė jų vieta yra nežinoma.

Parengta pagal stendą prie kultūros paveldo objekto.