Tarptautinis forumas „Faro konvencijos principai ir urbanistinio paveldo apsauga“

    Pradžia
  • Renginys
  • Tarptautinis forumas „Faro konvencijos principai ir urbanistinio paveldo apsauga“

Renginio data: 2017-11-15 09:00

Valstybinė kultūros paveldo komisija kartu su Europos Tarybos kultūros ir kultūros paveldo skyriumi, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetu 2017 m. lapkričio 15–16 d. organizuoja forumą „Faro konvencijos principai ir urbanistinio paveldo apsauga“. Tarptautinio forumo metu bus pristatytos užsienio šalių, pasirašiusių ar ratifikavusių Faro konvenciją, taip pat besidominčių dokumento principais, gerosios patirtys, svarbiausios konvencijos idėjos bei jos pasirašymo svarba Lietuvai. Renginiuose dalyvaus Europos Tarybos ekspertai, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Olandijos, Suomijos, Islandijos, Airijos, Austrijos, Vengrijos, Portugalijos ir Serbijos atstovai.

Europos Taryba, siekdama demokratijos įtvirtinimo bei visuotinio žmogaus teisių laikymosi, 2005 m. Faro mieste Portugalijoje pakvietė valstybes nares pasirašyti Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvenciją. Dokumentas įtvirtina suinteresuotų šalių bendradarbiavimo ir dialogo svarbą bei neatsiejamą piliečių teisę į kultūros paveldą bei teisę pripažinti individualią ir kolektyvinę atsakomybę už kultūros paveldą, taip pat pabrėžia, jog kultūros paveldo išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas turi tapti žmogaus vystymosi ir gyvenimo kokybės tikslu.

Renginys vyks anglų ir lietuvių kalbomis. Sesijos, vyksiančios Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose, bus transliuojamos tiesiogiai. Norinčius dalyvauti tarptautinio forumo 1-oje ir 3-oje sesijose kviečiame iki lapkričio 10 d. registruotis el. paštu komisija@vkpk.lt arba tel. (8 5) 266 3284.