• Tyrimas atskleidė savivaldybių požiūrį į kultūros paveldo išsaugojimą – nuo pasyvumo iki sėkmės istorijų
 • Paveldo komisija pristatė Vilniaus baroko ansambliuose tyrimo išvadas
 • Valstybinė kultūros paveldo komisija pristatė Lietuvos kultūros paveldo apsaugos raidą, būklę ir pažangą
 • Valstybinė kultūros paveldo komisija prisideda prie Europos paveldo dienų aktualizavimo
 • PAŽINK Vilniaus istorinio centro genius loci ir ATRASK dingusius Vilniaus istorijos puslapius!
 • PAŽINK Lietuvai reikšmingą paveldą, saugomą užsienyje!
 • Ekskursija „Atverkime langines buvusiame amatininkų cecho name“.
 • UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų baigiamoji konferencija
 • UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų atidarymas
 • Paskaita „Ko reikėtų tikėtis iš valdymo plano?“
 • Paroda „Senas ir naujas Vilnius“
 • Tarptautinis forumas „Kuršių nerija mums ir pasauliui“
 • Tarptautinis forumas „Faro konvencijos principai ir urbanistinio paveldo apsauga“