Paveldo komisija 2020 m. vykdė projektą, skirtą UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimui

    Pradžia
  • Projektas
  • Paveldo komisija 2020 m. vykdė projektą, skirtą UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimui

Valstybinė kultūros paveldo komisija inicijavo UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų paskelbimą 2020 metais. Atsižvelgdama į kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu nustatytus UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo prioritetus bei bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, Švietimo, mokslo ir sporto, Kultūros, Aplinkos, Žemės ūkio, Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis bei pasaulio paveldo objektų vietos valdytojais, Paveldo komisija 2020 m. vykdė Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo renginių ciklas“.

Projektu numatyta nacionaliniu lygmeniu pradėti spręsti svarbiausius, su UNESCO pasaulio paveldo integruotu valdymu ir apsauga susijusius klausimus, siekiant efektyviau įgyvendinti UNESCO Pasaulio paveldo konvenciją Lietuvoje.

Projektu taip pat buvo siekiama skatinti plėtoti UNESCO pasaulio paveldo vertybių integruotą valdymą ir apsaugą, siekiant efektyvaus tarpdisciplininio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo su kitomis valstybės valdymo sritimis, bei sustiprinti UNESCO pasaulio paveldo mokslinio, edukacinio pažinimo bei visuomenės įtraukumo į paveldo apsaugą procesus.

UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų baigiamojoje konferencijoje su valstybės ir savivaldos institucijų atstovais, vietos valdytojais aptarti esminiai probleminiai klausimai dėl Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje, valdymo planų parengimo būtinybės, augančių turizmo srautų grėsmių, intensyvios urbanizuotų vietovių plėtros, nepakankamo švietimo ir visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus, tarpinstitucinio nesusikalbėjimo ir kt. Renginyje taip pat nemažai dėmesio skirta Lietuvos pasiekimams UNESCO pasaulio paveldo apsaugos srityje – bene daugiausiai diskusijų ir pasisakymų sulaukė Pasaulio paveldo centro teigiamai įvertintas Kauno architektūros modernizmo įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą paraiškos atitikimas reikalavimams. Ši dalis neabejotinai prisidėjo prie informacijos apie siekiamą pasaulio paveldo statusą sklaidos.

Daugiau apie UNESCO pasaulio paveldo metų minėjimą ir renginius skaitykite čia.