Naratyvinių klipų ciklas ir interaktyvus renginys „Neatskleistas paveldo DNR“ bei sklaida. Vaizdo siužetus iš dalies finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

    Pradžia
  • Projektas
  • Naratyvinių klipų ciklas ir interaktyvus renginys „Neatskleistas paveldo DNR“ bei sklaida. Vaizdo siužetus iš dalies finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Projektu aktualizuojama nekilnojamojo kultūros paveldo objektų atskleidimas Lietuvos regionuose ir gerųjų patirčių sklaida. Pasirinkta gerųjų patirčių aktualizavimo tema grindžiama Lietuvos regionų svarba ir ypatingu vaidmeniu Lietuvos paveldosaugoje. Projekto metu dėmesys bus skiriamas mažai kam Lietuvoje žinomiems nekilnojamojo kultūros paveldo objektams aktualizuoti ir atskleisti taip populiarinant ne tik patį kultūros paveldo objektą, bet ir vietovę, kurioje jis yra. Taip pat projekto įgyvendinimo metu bus rodomas dėmesys jau puikiai pažįstamiems objektams atskleidžiant juos per dar negirdėtas istorijas, nematytus žmones.

Gerųjų patirčių sklaida per naratyvus tai ne tik paveikus būdas aktualizuoti nekilnojamąjį kultūros paveldą, perteikti pamatines vertybes, bet ir konceptualizuoti bei atskleisti kuriamas pridėtines vertes. Būtent todėl šiam projektui pasirinktas šiuolaikiškas naratyvinių klipų pasakojimas, kaip įtaigi priemonė perteikti neatskleisto nekilnojamojo kultūros paveldo objektų istorijas, kurių patrauklumas ir interaktyvumas įtraukia įvairaus amžiaus auditoriją. Naratyvinių klipų ciklas sukuriamas per pasakojimo siužetą atskleidžiant nekilnojamojo kultūros paveldo objektus bei paveldo srityje dirbančius žmones ir jų darbus. Naratyvinių klipų reikšmingumas ypač aktualus šiuolaikiniame skaitmeniniame amžiuje, kuomet visa informacija lengvai randama internetinėje erdvėje, o jos turinys turi ilgalaikę išliekamąją vertę ateities kartoms.

Projektu skatinamas bendradarbiavimas visuose Lietuvos regionuose, nes kuriant naratyvinius klipus apie nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus bus įtraukiamos vietinės bendruomenės nariai, skatinami jų dialogai tiek tarpusavyje, tiek su projektą vykdančia komanda. Taip pat projekto metu bus bendradarbiaujama su Lietuvos bendruomenėmis, muziejais, turizmo informavimo centrais, Kultūros infrastruktūros centru, universitetais bei savivaldybėmis.

Siekiant aktualizuoti šių metų Europos Paveldo dienų tematiką, projekto metu sukurti produktai – naratyviniai klipai bus viešinami plačiajai visuomenei nemokamo renginio metu. Renginys vyks vertybiškai ir istoriškai svarbiame paveldo objekte, Paveldo komisijos būstinėje. Naratyviniai klipai bus pristatomi Rūdninkų gatvės kiemelyje po atviru dangumi. Renginio metu vyks paskaita, ekskursija ir visi norintieji bus kviečiami pažinti istoriškai reikšmingas, buvusias miesto amatininkų erdves Rūdininkų gatvėje.

Projekto metu sukurtas naratyvinių klipų ciklas bus viešinamas ir visapusiškai integruotas į platesnę Valstybinės kultūros paveldo komisijos komunikacijos strategiją, gerųjų patirčių sklaida bus pristatyta kasmetiniame savivaldybių tyrime suinteresuotoms valstybės ir savivaldos institucijoms. Taip pat naratyviniai klipai pažinimo sklaidos tikslais bus viešinami regionų bendruomenės socialiniuose tinkluose, regionų savivaldybės puslapiuose.

Projekto įgyvendinimu siekiama kelti visuomenės ir regionų suvokimą apie neatrastus nekilnojamuosius paveldo objektus, jų gerųjų patirčių sklaidos svarbą, atkreipti valstybės ir savivaldybių institucijų dėmesį į nekilnojamojo kultūros paveldo objektų regionuose aktualizavimą ir priežiūrą. Taip pat ilgalaikėje perspektyvoje bus ugdomas visuomenės sąmoningumas siekti ne tik išsaugoti, atgaivinti, bet ir paskatinti nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų vystymą regionuose.

 

Projekto monitoringas