• Leonpolis
 • Lužkai
 • Padlesė
 • Alšėnai
 • Polockas
 • Ružanai
 • Siomkava
 • Volčinas
 • Volpa
 • Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
 • Zaslavlis
 • Sapiegų giminės dokumentai ir kitų giminių laiškai
 • Sapiegų ir LDK Potockių šakos dokumentai ir korespondencija
 • Mary Paten Bold, Eustachijaus Kajetono Sapiegos žmonos, kapas
 • Kunigaikščio Sapiegos šešėlinis portretas (?)
 • Krasiczyn pilis
 • Mont Cenis kalnas
 • Leono Sapiegos portretas
 • Leono Sapiegos portretas
 • Kazimiero Leono Sapiegos portretas
 • Izabelinas
 • Sapiegų rūmai
 • Biaroza
 • Alšėnų pilis
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Hotel Lambе́rt rūmai