• Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas „Mandralisca“ muziejuje
 • Rodūnia
 • Kobrynas
 • Krevas
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Mscibava
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė Ermitaže
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Alšėnai
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Londone
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Filadelfijoje
 • Bonos Sforzos kapas Baryje
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Budslavas
 • Žygimanto Senojo portretas Ermitaže
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane
 • Izabelės Jogailaitės kapas Alba Julijoje
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Kotrynos Jogailaitės kapas Upsalos katedroje
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Varšuvos karalių pilis
 • Gardino Senoji pilis
 • Kleckas
 • Šv. Kazimiero relikvijorius Medičių koplyčioje
 • Dunilovas
 • Paveikslas „Šv. Kazimiero karūnavimas“ „Abatellis“ rūmuose
 • Gardinas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia prie Čerinjolos