• Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas
 • Žygimanto Augusto (?) šarvų komplektas
 • Rodūnia
 • Kobrynas
 • Krėva
 • Burghauzeno pilis su Lietuvos Vyčiu fasade
 • Žygimanto Augusto šarvai
 • Mscibava
 • Žygimanto Augusto skydas
 • Žygimanto Augusto skydas
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė
 • Jadvygos Jogailaitės kapas
 • „Slaptų reikalų prikazo“ dokumentai
 • Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)
 • Alšėnai
 • Senoji Myšia
 • LDK valdovų dokumentai, LDK kovų dokumentai
 • Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto portretai
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Bonos Sforzos kapas
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Žygimanto Augusto kardas
 • Budslavas
 • Žygimanto Augusto portretas
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Izabelės Jogailaitės kapas
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro Henriko V kapas
 • Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija
 • Sofijos Jogailaitės palaidojimo vieta
 • Kotrynos Jogailaitės kapas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Kazimiero Jogailaičio kapas
 • Onos Jogailaitės kapas
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto kapas
 • Varšuvos pilis
 • Gardino Senoji pilis
 • Kleckas
 • Šv. Kazimiero relikvijorius
 • Jauno Žygimanto Augusto šarvai
 • Dunilovas
 • Paveikslas "Šv. Kazimiero karūnavimas"
 • Gardinas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia