• Pinko Kremenio kūriniai
 • Izaijo Kulvianskio kūriniai
 • Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas „Mandralisca“ muziejuje
 • Žako Lipšico kūriniai
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Beno Šano kūriniai
 • Chaimo Sutino kūriniai
 • Kajetano Sosnovskio kūriniai
 • Jakobo Steinhardto kūriniai
 • Henriko Šalkausko kūriniai
 • Moišės Ravivo-Vorobeičiko kūriniai
 • Romo Viesulo kūriniai
 • Kūriniai Niujorko Metropolitano meno muziejuje
 • Marianos fon Veriovkinos kūriniai
 • Krystynos Wróblewskos kūriniai
 • Andrzejaus Wróblewskio kūriniai
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Dokumentai Austrijos Nacionaliniame archyve
 • Brazilijos lietuvių sąjungos archyvai
 • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
 • Lazario Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir Vytis Šv. Severino bažnyčioje
 • Varpas Lvivo Šv. Jurgio katedroje
 • Eksponatai Karališkosios pilies Arsenalo muziejuje
 • Zusmano Gurvičiaus muziejus
 • Dokumentai Švedijos Nacionaliniame archyve
 • Peresopnitsos evangelija
 • Varinis timpanas su Vyčiu
 • Meiseno porceliano statulėlė su Vyčiu
 • Augustinos Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Teresės Oginskaitės (Sologubienės) portretas
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė Ermitaže
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Kūriniai Baltarusijos dailės muziejuje
 • Lietuvos metrika ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Maskvoje
 • Stanislovo Leščinskio gobelenas Liunevilyje
 • Mato Menčinsko skulptūros Aveljanedoje
 • Mato Menčinsko skulptūros Lanuse
 • Mato Menčinsko skulptūra Adrogėje
 • Kvedlinburgo analai SLUB bibliotekoje Dresdene
 • Dokumentai Prūsijos kultūros paveldo slaptajame archyve Berlyne
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Augsburge
 • Johano Haslerio veikalas „Paradoxus annorum mundi…“
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Miunchene
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Rėgensburge
 • Knyga „Pienas maźėms waikélems...“
 • Su Lietuva susiję dokumentai istorijos archyve Sankt Peterburge
 • Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose
 • Martyno Mažvydo Katekizmo egzempliorius Torunėje
 • Dokumentai Ukrainos valstybiname istorijos archyve
 • Radvilų dubuo
 • Henriko Dmachausko kurti biustai Jungtinių Valstijų Kapitolijuje
 • H. Dmachausko kurti biustai Vašingtono nacionalinėje dailės galerijoje
 • Stanley Balzėko muziejus Čikagoje
 • Barūnų Dievo Motinos paveikslas
 • Kūriniai Versalio rūmuose
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Viltono Dievo Motinos Seserų koplyčios vitražai
 • P. Smuglevičiaus paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Šv. Olafas“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • Antano Mončio skulptūra Sen Žil Krua de Vi
 • Marko Antokolskio sukurtas antkapinis paminklas
 • Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje
 • ALKA Amerikos lietuvių kultūros archyvas
 • Antano Mončio skulptūros Lane
 • Liublino unijos aktas ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Varšuvoje
 • Žygimanto Senojo portretas Ermitaže
 • Meno kūriniai Varšuvos nacionaliniame muziejuje
 • Spėjamas kunigaikščio Sapiegos silueto atvaizdas
 • Leidiniai Latvijos nacionalinėje bibliotekoje
 • Radvilų kolekcijos šarvai Filadelfijos meno muziejuje
 • Jano Mateikos paveikslas Vatikane
 • Vasario 16-osios gimnazija
 • Vytis ant laikrodžio Paryžiuje
 • Kūriniai Luvre
 • Radvilų kolekcijos šarvai Vusterio meno muziejuje
 • Kūriniai Karališkajame Vavelio muziejuje
 • Kūriniai Britų muziejuje Londone
 • Lietuvių fotografiniai portretai
 • Lietuvių išeivystės muziejus Eskelyje
 • Žirgo šarvai Viktorijos ir Alberto muziejuje Londone
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Stanislovo Filiberto Flerio fotografijos
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Juozo Kazlausko fotografijos
 • Šv. Kazimiero skulptūra Jėzaus Atsimainymo bažnyčios fasade Niujorke
 • Šarvai Vienos Meno istorijos muziejuje
 • Dokumentai Centriniame Evangelikų bažnyčios archyve Berlyne
 • Šv. Kazimiero relikvijorius Medičių koplyčioje
 • Kūriniai Krokuvos nacionaliniame muziejuje
 • Aušros vartų Madonos paveikslas
 • Izraelio Bidermano fotografijos
 • Alfonso Dargio kūriniai
 • Paveikslas „Šv. Kazimiero karūnavimas“ „Abatellis“ rūmuose
 • Prano Domšaičio kūriniai
 • Karlo Oilenšteino kūriniai
 • Emanuelio Manė-Kaco kūriniai
 • Mišelio Kikoino kūriniai