• Dokumentai Austrijos Nacionaliniame archyve
 • Peresopnitsos evangelija
 • Kvedlinburgo analai SLUB bibliotekoje Dresdene
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Augsburge
 • Johano Haslerio veikalas „Paradoxus annorum mundi…“
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Miunchene
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Rėgensburge
 • Knyga „Pienas maźėms waikélems...“
 • Martyno Mažvydo Katekizmo egzempliorius Torunėje
 • Stanley Balzėko muziejus Čikagoje
 • Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje
 • ALKA Amerikos lietuvių kultūros archyvas
 • Leidiniai Latvijos nacionalinėje bibliotekoje
 • Lietuvių išeivystės muziejus Eskelyje