• Dokumentai Austrijos Nacionaliniame archyve
 • Brazilijos lietuvių sąjungos archyvai
 • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
 • Dokumentai Švedijos Nacionaliniame archyve
 • Lietuvos metrika ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Maskvoje
 • Dokumentai Prūsijos kultūros paveldo slaptajame archyve Berlyne
 • Su Lietuva susiję dokumentai istorijos archyve Sankt Peterburge
 • Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose
 • Dokumentai Ukrainos valstybiname istorijos archyve
 • Liublino unijos aktas ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Varšuvoje
 • Vasario 16-osios gimnazija
 • Lietuvių išeivystės muziejus Eskelyje
 • Dokumentai Centriniame Evangelikų bažnyčios archyve Berlyne