• Abiejų Tautų Respublikos muziejus Rapersvilyje
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe Liunevilyje
 • Synkovičų Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Krėvos pilis
 • Nesvyžiaus pilis
 • Kosciuškos kalnas Australijoje
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Henriko Dmachausko paminklas žmonai ir vaikams
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Nesvyžius
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Varšuvos karalių pilis
 • Gardino Senoji pilis
 • Gardino Naujoji pilis
 • Lydos pilis
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade