• Abiejų Tautų Respublikos muziejus
 • Nieborów dvaras
 • Pacų (Radvilų ir Čartoriskių) rūmai Varšuvoje
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Arkadijos parkas
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe
 • Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Medžybižo pilis
 • Krėvos pilis
 • Nesvyžiaus pilis
 • Kosciuškos kalnas
 • Lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Henriko Dmochovskio žmonos Helenos Schaff ir jų sūnų paminklas
 • Antano Henriko Radvilos medžioklės dvaras
 • „Lietuviška menė“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose, atminimo lenta
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Nesvyžius
 • Vytis ant Vilanovo rūmų fasado
 • Vytis herbe ant Varšuvos karališkosios pilies
 • Varšuvos pilis
 • Gardino Senoji pilis
 • Gardino Naujoji pilis
 • Adomo Naruševičiaus portretas
 • Lydos pilis
 • Vytis Stanislovo Augusto Poniatovskio herbe
 • Alegorinė Žemaitijos skulptūra
 • Tado Kosciuškos portretas namo dekore
 • Hotel Lambе́rt rūmai