• Pinko Kremenio kūriniai
 • Izaijo Kulvianskio kūriniai
 • Žako Lipšico kūriniai
 • Chaimo Sutino kūriniai
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis Paryžiuje
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • Jakobo Steinhardto kūriniai
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus Rapersvilyje
 • Marianos fon Veriovkinos kūriniai
 • Didieji Bubainys
 • Dokumentai Austrijos Nacionaliniame archyve
 • Jono Pipiro kapas
 • Olyka
 • Šilininkai
 • Milžinkapio piliakalnis
 • Lazario Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Mlynivas
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Novomalynas
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Lvivo piliavietė
 • Igno Domeikos namas Santjage
 • Atminimo lenta Maironiui Megene
 • Eisuliai
 • Igno Domeikos kalnagūbris Čilėje
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir Vytis Šv. Severino bažnyčioje
 • Pidhircių pilis
 • Igno Domeikos kapas Santjage
 • Chadžibėjus (Odesa)
 • Kremenecis
 • Mykolo Oginskio kapas Florencijoje
 • Berdyčivas
 • Kijevo universitetas
 • Geldapės bažnyčia
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Heizeltone
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje
 • Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Vest Frankforto lietuvių kapinės
 • Kosciuškos kalnas Australijoje
 • Zaosės dvaras
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Lvive
 • Dokumentai Prūsijos kultūros paveldo slaptajame archyve Berlyne
 • Šenandoa lietuvių kapinės
 • Tovė
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras Varšuvoje
 • Roslino lietuvių kapinės
 • Antano Baranausko kapas
 • Ledfordo Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Su Lietuva susiję dokumentai istorijos archyve Sankt Peterburge
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Londone
 • Henriko Dmachausko paminklas žmonai ir vaikams
 • Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Filadelfijoje
 • Dokumentai Ukrainos valstybiname istorijos archyve
 • Henriko Dmachausko kurti biustai Jungtinių Valstijų Kapitolijuje
 • H. Dmachausko kurti biustai Vašingtono nacionalinėje dailės galerijoje
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Duboiso Šv. Juozapo lietuvių kapinės
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas Jeruzalėje
 • Kosciuškos vardu pavadintas miestas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Vusteryje
 • Šv. Jurgio lietuvių parapija Ročesteryje
 • Juliaus Gruževskio kapas Monmartro kapinėse
 • Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapija Brukline
 • Kosciuškos vardu pavadinta gyvenvietė
 • Girėnai - Viliaus Kalvaičio gimtinė
 • Juliaus Gruževskio įkurta laikrodžių gamybos įmonė
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Kosciuškos vardu pavadinta sala Aliaskoje
 • Kosciuškos vardu pavadinta apygarda Indianoje
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Šv. Olafas“
 • Karalienė (Aukštieji Kumečiai)
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • Marko Antokolskio sukurtas antkapinis paminklas
 • Lauknos
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Čikagoje
 • Jono Basanavičiaus gatvė Varnoje
 • Šv. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia Niujorke
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Milvokyje
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas Milvokyje
 • Radvilos gatvė Paryžiuje
 • Namas Varnoje, kuriame gyveno Jonas Basanavičius
 • Kosciuškos parkas Čikagoje
 • Liublino unijos aktas ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Varšuvoje
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis Briuselyje
 • Lietuvių muzikos salė Filadelfijoje
 • Tado Kosciuškos vardu pavadinta gatvė Rio de Žaneire
 • Meno kūriniai Varšuvos nacionaliniame muziejuje
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Leidiniai Latvijos nacionalinėje bibliotekoje
 • Bredūnai
 • Kaukazo kalnai ir Kazbeko viršūnė
 • Jano Mateikos paveikslas Vatikane
 • Trumpaičiai - Jono Smalakio gimtinė
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Lietuvių fotografiniai portretai
 • Atminimo lenta Antanui Vienuoliui
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Svisločiaus gimnazija
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Saint-Jean-Baptiste de Belleville bažnyčia Paryžiuje
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Stanislovo Filiberto Flerio fotografijos
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Vašingtone
 • Ciskodo katalikų bažnyčia
 • Dokumentai Centriniame Evangelikų bažnyčios archyve Berlyne
 • Kropynos - Prano Domšaičio gimtinė
 • Eitkūnai
 • L. M. Paco pavardė memorialinėje lentoje Strasbūre
 • Tusainiai
 • A. Tovianskio kapas Ciuriche
 • Liudviko Mykolo Paco kapas Izmire
 • V. Platerio ir H. Bukauskio kapai Rapersvilyje
 • Kūriniai Krokuvos nacionaliniame muziejuje
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Adomo Mickevičiaus muziejus Stambule
 • La Ruche (Avilys)
 • Emanuelio Manė-Kaco kūriniai
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade