• Alkų kalvagūbris
 • Gailgarbio piliakalnis
 • Žygimanto Augusto (?) šarvų komplektas
 • Ylava (Ilauja)
 • Grobšto ragas
 • Pilkopa
 • Piliava
 • Didieji Bubainys
 • Rasytė
 • Skaisgiriai
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Skaisgiriai
 • Jono Pipiro kapas
 • Kaukaro piliakalnis
 • Šilininkai
 • Milžinkapio piliakalnis
 • Krantas
 • Šventliūnis
 • Eisuliai
 • Vėluva
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Žiliai
 • Plyviškė
 • Karaliaučiaus universitetas
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė
 • Kramava ir Kramavos piliakalnis
 • Beržkalnis
 • Torava
 • Lietuvos metrika (XIV–XVIII a.)
 • Edukacinio fundušo komisijos dokumentai (XV–XIX a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų dokumentai (XVI–XVIII a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prikazo dokumentai (XVII a. II pusė)
 • Rusijos santykių su Lenkija (ir Lietuva) dokumentai (XV–XVIII a.)
 • Bylos apie Lietuvą ir Lenkiją (XVI–XIX a.)
 • „Slaptų reikalų prikazo“ dokumentai
 • Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)
 • Kalija
 • Įsrutis
 • LDK valdovų dokumentai, LDK kovų dokumentai
 • Lietuvos kronikos dokumentai
 • Mielaukiai
 • Tovė
 • Kraupiškėnai
 • 1793 m. Vilniaus miesto planas
 • Rantava, Rantuva
 • Rusijos ir Prūsijos konvencija dėl antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo
 • Kaimė
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio aktas dėl sosto atsisakymo
 • XVI a. dokumentai apie Brastos bažnytinę uniją, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės stačiatikius ir unitus
 • Kaimės pilis
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu ir Vilniaus bei vakarinių gubernijų mokyklomis
 • Lenkijos metrikos, susijusios su Lietuva
 • Dokumentai apie filomatų ir filaretų draugijų veiklą
 • Lietuvos katalikų bažnyčios dokumentai
 • Katniava, Katinava
 • Dokumentai apie 1831 m. sukilimą
 • Dokumentai apie Lietuvos asmenų, giminių bajorišką kilmę, herbus ir kt.
 • Katinavos piliakalnis
 • Kaušiai
 • Karalienė
 • Lauknos
 • Vėluvos pilies vieta
 • Gumbinė
 • Žygimanto Augusto kardas
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Tepliava
 • Žygimanto Augusto portretas
 • Tepliavos pilis
 • Tepliavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
 • Bredūnai
 • Palvininkai, Palmininkai
 • Trakėnai
 • Kaukėnai
 • Trumpaičiai
 • Didieji Algaviškiai
 • Mielkiemis
 • Enciūnai
 • Išdagai
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Kamsvykių piliakalnis
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Kruopynai - Prano Domšaičio gimtinė
 • Eitkūnai
 • Karaliaučius
 • Tusainiai
 • Pilkalnis
 • Karaliaučiaus pilis
 • Karaliaučiaus katedra
 • Paskalviai
 • Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčia
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Mažasis Dirškaimis