• Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Villa Lituania
 • Kunigo, Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio kapas
 • Princo Aleksandro Sobieskio kapas
 • Marijos Klementinos Sobieskaitės, Jono Sobieskio vaikaitės kapas
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Italijoje
 • Marijos Radvilaitės - Krasinskos antkapio statula
 • Mykolo Oginskio kapas
 • Jurgio Radvilos kapas
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas
 • Bonos Sforzos kapas
 • Paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Paveikslas „Šv. Olafas“
 • Paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • M. Antokolskio sukurtas M. Obolenskajos antkapinis paminklas
 • Šv. Siksto bažnyčia
 • Bolonijos universitetas
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija
 • Lietuvos aikštė
 • Šv. Kazimiero relikvijorius
 • Paveikslas "Šv. Kazimiero karūnavimas"
 • Šv. Kazimiero bažnyčia