• Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas „Mandralisca“ muziejuje
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Villa Lituania Romoje
 • Kazimiero Stepono Šaulio kapas Romoje
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje
 • Mykolo Oginskio kapas Florencijoje
 • Jurgio Radvilos kapas Romoje
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas Romoje
 • Bonos Sforzos kapas Baryje
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • P. Smuglevičiaus paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Šv. Olafas“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • Marko Antokolskio sukurtas antkapinis paminklas
 • Titulinė Jurgio Radvilos Šv. Siksto bažnyčia Romoje
 • Bolonijos universitetas
 • Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija
 • Lietuvos aikštė Romoje
 • Šv. Kazimiero relikvijorius Medičių koplyčioje
 • Paveikslas „Šv. Kazimiero karūnavimas“ „Abatellis“ rūmuose
 • Šv. Kazimiero bažnyčia prie Čerinjolos