• Žako Lipšico kūriniai
 • Beno Šano kūriniai
 • Chaimo Sutino kūriniai
 • Kūriniai Niujorko Metropolitano meno muziejuje
 • Niujorko Šv. Jono kapinių lietuvių tėvų pranciškonų paminklas
 • Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapija Brukline
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Lietuvos aikštėje Niujorke
 • Šv. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia Niujorke
 • Šv. Brendano vienuolyno koplyčios dekoras
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia Niujorke
 • Šv. Kazimiero skulptūra Jėzaus Atsimainymo bažnyčios fasade Niujorke
 • Izraelio Bidermano fotografijos
 • Susivienijimo Lietuvių Amerikoje būstinė Niujorke