„Lietuvių sodyba“

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Google Maps nuotrauka

„Lietuvių sodyba“ (12 butų ir bendra salė su biblioteka) Engadine mieste.

Užsienio reikalų ministerijos informacija