Lietuvių Dievo Apvaizdos bažnyčia ir kultūros centras

google maps nuotrauka

Lietuvių Dievo Apvaizdos bažnyčia ir kultūros centras, kuriuos 1978 m. suprojektavo lietuvių kilmės architektas Alfredas Kulpa – Kulpavičius. Alfredas Kulpa – Kulpavičius (g. 1923) yra lietuvių architektas, architektūros mokslų daktaras ir dailininkas. 1941–1943 m. jis studijavo Vytauto Didžiojo universitete, o 1942–1943 m. ir Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m. A. Kulpa – Kulpavičius emigravo į Vokietiją. Ten jis tęsė studijas – 1945 m. studijavo Hanoverio, o 1946 – 1948 m. Darmštado institute, o 1948–1952 m. jame dirbo. Nuo 1952 m. gyveno Kanadoje ir iki 1997 m. dirbo savo įsteigtoje architektų bendrovėje Toronte. 2006 m. grįžo į Lietuvą.

Jungtinės Amerikos Valstijos
Detroitas
Alfredas Kulpa - Kulpavičius
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1950-2000
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.3. atpažinimo principas
4.1.4. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Alfredas Kulpa - Kulpavičius
1978 m.