• Paminklas Jonui Sobieskiui
 • Lazienki rūmai saloje
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Švitrigailos laiškai
 • Žygimanto Kęstutaičio laiškai
 • Didžiojo kunigaikščio pasiuntinių pasiūlymai
 • Popiežiaus laiškas Švitrigailai
 • Jogailos taikos patvirtinimai Švitrigailai
 • Lietuviškas paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe
 • Myriaus pilis
 • Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Visų Šventųjų bažnyčia
 • Lietuvos Vytis ant tilto atramų
 • Nesvyžiaus pilis
 • Vytis ant Vilanovo rūmų fasado
 • Vytis herbe ant Varšuvos karališkosios pilies
 • Varšuvos pilis
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Riebinių dvaras
 • Ciskadų katalikų bažnyčia
 • Adomo Naruševičiaus portretas
 • Jersikos piliakalnis
 • Vytis Stanislovo Augusto Poniatovskio herbe
 • Varkavos katalikų bažnyčia
 • Alegorinė Žemaitijos skulptūra