• Abiejų Tautų Respublikos muziejus
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Lužkai
 • Kraslavos pilis
 • Augustės (Augustinos) Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • Kraslavos prekybos aikštė, miesto rotušės vieta
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Rožės Pliaterytės-Strutinskos portretas
 • Karaliaučius, Tvangystė
 • Vladislovo Pliaterio, jo žmonos Karolinos Bauer ir Henriko Bukauskio kapas
 • Karaliaučiaus katedra, katedros biblioteka