• Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas
 • Žygimanto Augusto (?) šarvų komplektas
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • Rodūnia
 • Ežeronys
 • Kobrynas
 • Krėva
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Lyda
 • Vėluva
 • Girdava
 • Minskas
 • Mozyrius
 • Žygimanto Augusto šarvai
 • Medžybižo pilis
 • Mscibava
 • Naugardukas
 • Naujasis Sveržanis
 • Žygimanto Augusto skydas
 • Žygimanto Augusto skydas
 • Krėvos pilis
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • „Slaptų reikalų prikazo“ dokumentai
 • Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)
 • Alšėnai
 • Pinskas
 • Naugarduko pilis
 • LDK valdovų dokumentai, LDK kovų dokumentai
 • Lietuvos kronikos dokumentai
 • Vitebskas
 • Zaslavlis
 • Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto portretai
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Dokumentai, susiję su Mindaugu, Gediminu, Vytautu
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Bonos Sforzos kapas
 • Chęciny pilis
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Vėluvos pilies vieta
 • Žygimanto Augusto kardas
 • Tepliava
 • Budslavas
 • Žygimanto Augusto portretas
 • Tepliavos pilis
 • Tepliavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
 • Gedimino laiškas visiems krikščionims
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Izabelės Jogailaitės kapas
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Kotrynos Jogailaitės kapas
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Varšuvos karalių pilis
 • Gardino Senoji pilis
 • Gardino Naujoji pilis
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • Lydos pilis
 • Karaliaučiaus pilis
 • Šv. Kazimiero relikvijorius
 • Jauno Žygimanto Augusto šarvai
 • Dunilovas
 • Paveikslas "Šv. Kazimiero karūnavimas"
 • Gardinas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia