• Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Rodūnia
 • Ežeronys
 • Kūriniai Niujorko Metropolitano meno muziejuje
 • Buvę Čartoriskių rūmai
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Gołuchów pilis
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Buvęs Laisvosios Europos koledžas
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe Liunevilyje
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia
 • Rūpintojėlis
 • Drezdeno katedra
 • Žygimanto Augusto šarvai
 • Visų Šventųjų bažnyčia
 • Eksponatai Karališkosios pilies Arsenalo muziejuje
 • Krėvos pilis
 • Karaliaučiaus universitetas
 • Varinis timpanas su Vyčiu
 • Kraslavos pilis
 • Meiseno porceliano statulėlė su Vyčiu
 • Geldapės bažnyčia
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Augustinos Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Apolonijai Elenai Masalskytei priklausęs dvaras
 • Teresės Oginskaitės (Sologubienės) portretas
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė Ermitaže
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje
 • Kraslavos prekybos aikštė, miesto rotušės vieta
 • Kūriniai Baltarusijos dailės muziejuje
 • Aušros Vartų bažnyčia
 • Lietuvos metrika ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Maskvoje
 • Stanislovo Leščinskio gobelenas Liunevilyje
 • Įsrutis
 • Naugarduko pilis
 • Volnos Švč. Trejybės cerkvė
 • Vosyliškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Zamoscės Šv. Barboros bažnyčia
 • Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia
 • Su Lietuva susiję dokumentai istorijos archyve Sankt Peterburge
 • Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose
 • Dokumentai Ukrainos valstybiname istorijos archyve
 • Radvilų dubuo
 • Kūriniai Versalio rūmuose
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Tado Kosciuškos vardo gatvė
 • Karalienė
 • Tado Kosciuškos vardo greitkelis
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Jono Basanavičiaus vardo gatvė
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Atminimo lentelė Jonui Basanavičiui
 • Tado Kosciuškos parkas
 • Paminklas Jonui Basanavičiui
 • Liublino unijos aktas ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Varšuvoje
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Rašytojo Eduardo Cinzo gyvenamoji vieta
 • Tado Kosciuškos vardu pavadinta gatvė
 • Meno kūriniai Varšuvos nacionaliniame muziejuje
 • Spėjamas kunigaikščio Sapiegos silueto atvaizdas
 • Radvilų kolekcijos šarvai Filadelfijos meno muziejuje
 • Nesvyžius
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane
 • Jano Mateikos paveikslas Vatikane
 • Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija
 • Radvilų kolekcijos šarvai Vusterio meno muziejuje
 • Kotrynos Jogailaitės kapas Upsalos katedroje
 • Kūriniai Karališkajame Vavelio muziejuje
 • Kūriniai Britų muziejuje Londone
 • Lietuvių fotografiniai portretai
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta Paryžiuje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Žirgo šarvai Viktorijos ir Alberto muziejuje Londone
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Varšuvos karalių pilis
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Lietuvos ambasados Sakartvele pastatas
 • Stanisław Filibert Fleury fotografijos
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Juozo Kazlausko fotografijos
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Atminimo lenta Tadui Kosciuškai
 • Gardino Senoji pilis
 • Šarvai Vienos Meno istorijos muziejuje
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Gardino Naujoji pilis
 • Dokumentai Centriniame Evangelikų bažnyčios archyve Berlyne
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Karaliaučius
 • Lydos pilis
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Kūriniai Krokuvos nacionaliniame muziejuje
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Alšėnų pilis
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Geranainių pilis