• Kazimiero Stepono Šaulio kapas Romoje
 • Ežeronys
 • Jono Pipiro kapas
 • Prano Domšaičio kapas Keiptaune
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Igno Domeikos kapas Santjage
 • Mykolo Oginskio kapas Florencijoje
 • Jurgio Radvilos kapas Romoje
 • Šv. Jono lietuvių kapinės Misisogoje
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje
 • Antano Tumėno kapas Bachmaninge
 • Antano Baranausko kapas
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas Romoje
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Juozo Lanskoronskio kapas Briuselyje
 • Kazimiero Truškausko kapas Tiūryje
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas Jeruzalėje
 • Simono Rozenbaumo kapas Tel Avive
 • Juliaus Gruževskio kapas Monmartro kapinėse
 • Makso Soloveičiko kapas Jeruzalėje
 • Antano Smetonos kapas
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Ernesto Galvanausko kapas Eks le Bene
 • Bredūnai
 • Stasio Digrio kapas Vienoje
 • Izabelės Jogailaitės kapas Alba Julijoje
 • Kaukėnai
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Trumpaičiai - Jono Smalakio gimtinė
 • Kotrynos Jogailaitės kapas Upsalos katedroje
 • Kryžius atminti lietuviams palaidotiems Sakartvele
 • Mielkiemis
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Enciūnai
 • Vilniaus skveras Tbilisyje
 • Jurgio Šaulio kapas Kastanjoloje
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta Paryžiuje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Gardino Senoji pilis
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Karaliaučius
 • A. Tovianskio kapas Ciuriche
 • Liudviko Mykolo Paco kapas Izmire
 • V. Platerio ir H. Bukauskio kapai Rapersvilyje
 • Karaliaučiaus katedra
 • Adomo Mickevičiaus muziejus Stambule
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas