• Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas „Mandralisca“ muziejuje
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Lazario Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Meiseno porceliano statulėlė su Vyčiu
 • Kūriniai Baltarusijos dailės muziejuje
 • Mato Menčinsko skulptūros Aveljanedoje
 • Mato Menčinsko skulptūros Lanuse
 • Mato Menčinsko skulptūra Adrogėje
 • Henriko Dmachausko kurti biustai Jungtinių Valstijų Kapitolijuje
 • H. Dmachausko kurti biustai Vašingtono nacionalinėje dailės galerijoje
 • Stanley Balzėko muziejus Čikagoje
 • Barūnų Dievo Motinos paveikslas
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Viltono Dievo Motinos Seserų koplyčios vitražai
 • P. Smuglevičiaus paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Šv. Olafas“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • Marko Antokolskio sukurtas antkapinis paminklas
 • ALKA Amerikos lietuvių kultūros archyvas
 • Meno kūriniai Varšuvos nacionaliniame muziejuje
 • Jano Mateikos paveikslas Vatikane
 • Kūriniai Karališkajame Vavelio muziejuje
 • Kūriniai Britų muziejuje Londone
 • Lietuvių išeivystės muziejus Eskelyje
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Šv. Kazimiero skulptūra Jėzaus Atsimainymo bažnyčios fasade Niujorke
 • Aušros vartų Madonos paveikslas
 • Paveikslas „Šv. Kazimiero karūnavimas“ „Abatellis“ rūmuose