• Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • Paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“ Tistede
 • Lietuvių šaulių stovykla "Pilėnai" ir paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Atminimo lenta Maironiui Megene
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu Dresdene
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose
 • Romualdo Marcinkaus memorialas
 • Niujorko Šv. Jono kapinių lietuvių tėvų pranciškonų paminklas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Lvive
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras Varšuvoje
 • Paminklas Antanui Baranauskui Seinuose
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Paryžiuje
 • Oskaro Milašiaus skulptūra
 • Paminklas Andriui Rudaminai Senojoje Goa
 • Henriko Dmachausko paminklas žmonai ir vaikams
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ Kanberoje
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Floridoje
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Jėzuitų vienuolynas, koplyčia ir Jaunimo Centras Čikagoje
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Marketo parke Čikagoje
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Lietuvos aikštėje Niujorke
 • Lietuvių kultūros darželis Rokfelerio parke Klivlende
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Čikagoje
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Milvokyje
 • Paminklas Jonui Basanavičiui Varnoje
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui Boržomyje
 • Lituanikos sudūžimo vieta ir paminklas
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Kryžius atminti lietuviams palaidotiems Sakartvele
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Vašingtone
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • L. M. Paco pavardė memorialinėje lentoje Strasbūre
 • Vytis Augustinų bažnyčioje Vienoje