• Kūriniai Niujorko Metropolitano meno muziejuje
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Varpas Lvivo Šv. Jurgio katedroje
 • Eksponatai Karališkosios pilies Arsenalo muziejuje
 • Varinis timpanas su Vyčiu
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė Ermitaže
 • Kūriniai Baltarusijos dailės muziejuje
 • Stanislovo Leščinskio gobelenas Liunevilyje
 • Radvilų dubuo
 • Stanley Balzėko muziejus Čikagoje
 • Barūnų Dievo Motinos paveikslas
 • Kūriniai Versalio rūmuose
 • Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje
 • Radvilų kolekcijos šarvai Filadelfijos meno muziejuje
 • Radvilų kolekcijos šarvai Vusterio meno muziejuje
 • Kūriniai Karališkajame Vavelio muziejuje
 • Kūriniai Britų muziejuje Londone
 • Lietuvių išeivystės muziejus Eskelyje
 • Žirgo šarvai Viktorijos ir Alberto muziejuje Londone
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Šarvai Vienos Meno istorijos muziejuje
 • Šv. Kazimiero relikvijorius Medičių koplyčioje
 • Kūriniai Krokuvos nacionaliniame muziejuje