• Kazimiero Stepono Šaulio kapas Romoje
 • Jono Pipiro kapas
 • Prano Domšaičio kapas Keiptaune
 • Augusto Roberto Niemio kapas Helsinkyje
 • Igno Domeikos kapas Santjage
 • Mykolo Oginskio kapas Florencijoje
 • Jurgio Radvilos kapas Romoje
 • Šv. Jono lietuvių kapinės Misisogoje
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje
 • Patnamo lietuvių kapinės
 • Vest Palm Bičo lietuvių kapinės
 • Vest Frankforto lietuvių kapinės
 • Onos Radvilaitės kapas
 • Lorenso lietuvių tautinės kapinės
 • Heiverhilio lietuvių kapinės
 • Grand Rapidso lietuvių Laisvės ir Šv. Petro ir Povilo kapinės
 • Roterdamo (JAV) Šv. Kryžiaus kapinės
 • Šv. Vinceto Pauliečio kapinės Frakvilyje
 • Mahanoi Sičio Šv. Juozapo lietuviškos kapinės
 • Skrantono (Throop) Šv. Juozapo lietuviškos kapinės
 • Pitsbergo lietuviškos Šv. Kazimiero kapinės
 • Pitstono lietuviškos Šv. Kazimiero kapinės
 • Romualdo Marcinkaus kapas Poznanėje
 • Larksvilio senos Šv. Kazimiro kapinės
 • Šenandoa Aušros vartų lietuvių kapinės
 • Klarks Samito Dievo Apvaizdos tautinės parapijos kapinės
 • Klifordo Šv. Antano kapinės
 • Šenandoa lietuvių kapinės
 • Lietuvių karių kapai Seinuose
 • Tamakvos Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės
 • Pitsbergo lietuvių kapinės
 • Jorktauno lietuvių kapinės
 • Lietuvių karių kapai Berznyke
 • Roslino lietuvių kapinės
 • Vestvilio lietuvių tautinės kapinės
 • Antano Tumėno kapas Bachmaninge
 • Vestvilio Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės
 • Spring Valio lietuvių Laisvės kapinės
 • Antano Baranausko kapas
 • Spring Valio Šv. Onos Lietuvių kapinės
 • Ledfordo Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Džonston Sičio lietuvių masonų kapinės
 • Našujos Šv. Kryžiaus lietuvių kapinės
 • Našujos lietuvių kooperacinės kapinės
 • Duboiso Šv. Juozapo lietuvių kapinės
 • Frakvilio Apreiškimo Mergelei Marijai lietuvių kapinės
 • Port Karbono Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Vest Vajomingo lietuvių nepriklausomos kapinės
 • Potsvilio Laisvės lietuvių kapinės
 • Niu Filadelfijos Šv. Širdies lietuvių katalikų kapinės
 • Maunt Karmelio Šv. Kryžiaus lietuvių kapinės
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas Romoje
 • Hanlok Kriko Šv. Kazimiero lietuvių katalikų kapinės
 • Šamokino Šv. Mykolo lietuvių kapinės
 • Heizeltono Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės
 • Mainersvilio Šv. Pranciškaus Asyžiečio lietuvių kapinės
 • Bensalemo Šv. Marijos lietuvių nacionalinės kapinės
 • Elmhersto Šv. Marijos vilos kapinės
 • Pringlo Šv. Marijos Apreiškimo lietuvių kapinės
 • Vilks Bario Švč. Trejybės lietuvių kapinės
 • Vilks Bario Švč. Trejybės lietuvių katalikų kapinės
 • Vilks Bario Šv. Pranciškaus lietuvių kapinės
 • Šugar Nočo Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės
 • Šv. Patriko kapinės
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Nantikoko Mergelės Marijos lietuvių kapinės
 • Duboiso Šv. Juozapo lietuvių kapinės
 • Bonos Sforzos kapas Baryje
 • Istono Marijos Magdalenos lietuvių kapinės
 • Juozo Lanskoronskio kapas Briuselyje
 • Kazimiero Truškausko kapas Tiūryje
 • Oskaro Milašiaus kapas
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas Jeruzalėje
 • Simono Rozenbaumo kapas Tel Avive
 • Juliaus Gruževskio kapas Monmartro kapinėse
 • Makso Soloveičiko kapas Jeruzalėje
 • Antano Smetonos kapas
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Ernesto Galvanausko kapas Eks le Bene
 • Bredūnai
 • Nesvyžius
 • Veronikos Karvelienės-Bakšytės kapas ir A. Mončio kurtas antkapis
 • Stasio Digrio kapas Vienoje
 • Izabelės Jogailaitės kapas Alba Julijoje
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Mstislavo Dobužinskio kapas
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Jurgio Baltrušaičio (1873) ir Jurgio Baltrušaičio (1903) kapas
 • Izraelio Bidermano kapas
 • Kotrynos Jogailaitės kapas Upsalos katedroje
 • Žibunto Mikšio kapas
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Juozapo Albino Herbačiausko kapas
 • Jurgio Šaulio kapas Kastanjoloje
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • A. Tovianskio kapas Ciuriche
 • Liudviko Mykolo Paco kapas Izmire
 • V. Platerio ir H. Bukauskio kapai Rapersvilyje