• Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Villa Lituania Romoje
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus Rapersvilyje
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Kaukaro piliakalnis
 • Milžinkapio piliakalnis
 • Jaunimo stovyklavietė "Dainava"
 • Lietuvių skautų stovykla „Rakas“
 • Stovyklavietė "Neringa"
 • Lietuvių skautų stovykla "Rambynas"
 • Lietuvių šaulių stovykla "Pilėnai" ir paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Kirumpää pilies griuvėsiai
 • Igno Domeikos namas Santjage
 • Baku universitetas
 • „Anapilio“ sodyba Misisogoje
 • Kraslavos miesto rotušės vieta
 • Sent Pitersbergo lietuvių klubas
 • Ujazduvo pilis
 • Zaosės dvarelis
 • Bezdzežas
 • Insbruko universitetas
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Kaimės pilis
 • Atminimo lenta Antanui Poškai Kolkatoje
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Kumoje
 • Tėvų Marijonų vienuolynas, Lietuvių katalikų spaudos rūmai ir „Draugas“ redakcija Čikagoje
 • Katniavos piliakalnis
 • Girėnai - Viliaus Kalvaičio gimtinė
 • Juliaus Gruževskio įkurta laikrodžių gamybos įmonė
 • Žalgirio mūšio vieta
 • Titulinė Jurgio Radvilos Šv. Siksto bažnyčia Romoje
 • Bolonijos universitetas
 • Dinaburgo (Naujinio) pilies griuvėsiai
 • Vėluvos pilies vieta
 • Namas Varnoje, kuriame gyveno Jonas Basanavičius
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Nesvyžius
 • Oršos mūšio vieta
 • Salaspilio mūšio vieta
 • Vasario 16-osios gimnazija
 • Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija
 • Trumpaičiai - Jono Smalakio gimtinė
 • Lituanikos sudūžimo vieta ir paminklas
 • Namas Tbilisyje, kuriame gyveno Petras Vileišis
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Atminimo lenta Antanui Vienuoliui
 • Svisločiaus gimnazija
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Varšuvos karalių pilis
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Kamsvykių piliakalnis
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Kropynos - Prano Domšaičio gimtinė
 • Karaliaučiaus pilis
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Adomo Mickevičiaus muziejus Stambule
 • Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčios vieta Karaliaučiuje
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Čikagos Šv. Kazimiero seserų namai ir Lietuvių kultūros muziejus
 • Susivienijimo Lietuvių Amerikoje būstinė Niujorke