• Freiburgo meno mokykla
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Villa Lituania Romoje
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis Paryžiuje
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus Rapersvilyje
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Didžioji Lucko sinagoga
 • Dominikonų vienuolynas Lucke
 • Kaukaro piliakalnis
 • Milžinkapio piliakalnis
 • Jaunimo stovyklavietė "Dainava"
 • Lietuvių skautų stovykla „Rakas“
 • Stovyklavietė "Neringa"
 • Lietuvių skautų stovykla "Rambynas"
 • Lietuvių šaulių stovykla "Pilėnai" ir paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Kirumpää pilies griuvėsiai
 • Lvivo piliavietė
 • Igno Domeikos namas Santjage
 • Kijevo pilis
 • Chotynas
 • Kengyro sukilimo vieta ir paminklas
 • Očakivas
 • Pastatas, kuriame veikė Urugvajaus lietuvių centras
 • Urugvajaus lietuvių kultūros draugija
 • Baku universitetas
 • Lietuvos pasiuntinybė Montevidėjuje
 • Kijevo universitetas
 • Mėlynųjų vandenų mūšis
 • Baras
 • Mato Šalčiaus mirties vieta
 • „Anapilio“ sodyba Misisogoje
 • Kraslavos miesto rotušės vieta
 • Sent Pitersbergo lietuvių klubas
 • Ujazduvo pilis
 • Zaosės dvaras
 • Bezdzežas
 • Insbruko universitetas
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Atminimo lenta Oskarui Milašiui viešbutyje Fontenblo mieste
 • Kaimės pilis
 • Atminimo lenta Antanui Poškai Kolkatoje
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Kumoje
 • Tėvų Marijonų vienuolynas, Lietuvių katalikų spaudos rūmai ir „Draugas“ redakcija Čikagoje
 • Namas ir atminimo lenta Oskarui Milašiui Fontenblo mieste
 • Katniavos piliakalnis
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas Paryžiuje
 • Girėnai - Viliaus Kalvaičio gimtinė
 • Juliaus Gruževskio įkurta laikrodžių gamybos įmonė
 • Žalgirio mūšio vieta
 • Titulinė Jurgio Radvilos Šv. Siksto bažnyčia Romoje
 • Bolonijos universitetas
 • Dinaburgo (Naujinio) pilies griuvėsiai
 • Vėluvos pilies vieta
 • Namas Varnoje, kuriame gyveno Jonas Basanavičius
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis Briuselyje
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Nesvyžius
 • Oršos mūšio vieta
 • Didžiosios lūšnos akademija
 • Salaspilio mūšio vieta
 • Vasario 16-osios gimnazija
 • Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija
 • Trumpaičiai - Jono Smalakio gimtinė
 • Lituanikos sudūžimo vieta ir paminklas
 • Namas Tbilisyje, kuriame gyveno Petras Vileišis
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Atminimo lenta Antanui Vienuoliui
 • Svisločiaus gimnazija
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Varšuvos karalių pilis
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Kamsvykių piliakalnis
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Kropynos - Prano Domšaičio gimtinė
 • Karaliaučiaus pilis
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Adomo Mickevičiaus muziejus Stambule
 • Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčios vieta Karaliaučiuje
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • La Ruche (Avilys)
 • Čikagos Šv. Kazimiero seserų namai ir Lietuvių kultūros muziejus
 • Susivienijimo Lietuvių Amerikoje būstinė Niujorke