• Pinko Kremenio kūriniai
 • Izaijo Kulvianskio kūriniai
 • Žako Lipšico kūriniai
 • Beno Šano kūriniai
 • Chaimo Sutino kūriniai
 • Kajetano Sosnovskio kūriniai
 • Jakobo Steinhardto kūriniai
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Moišės Ravivo-Vorobeičiko kūriniai
 • Marianos fon Veriovkinos kūriniai
 • Krystynos Wróblewskos kūriniai
 • Andrzejaus Wróblewskio kūriniai
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Brazilijos lietuvių sąjungos archyvai
 • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
 • Olyka
 • Lazario Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Augusto Roberto Niemio kapas Helsinkyje
 • Baku universitetas
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje
 • Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje
 • Mato Menčinsko skulptūros Aveljanedoje
 • Mato Menčinsko skulptūros Lanuse
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Mato Menčinsko skulptūra Adrogėje
 • Dokumentai Prūsijos kultūros paveldo slaptajame archyve Berlyne
 • „Mindaugo“ draugija Berise
 • Lietuvių karių kapai Seinuose
 • Tovė
 • Lietuvių karių kapai Berznyke
 • Atminimo lenta Oskarui Milašiui viešbutyje Fontenblo mieste
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Paryžiuje
 • Atminimo lenta Antanui Poškai Kolkatoje
 • Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose
 • Šv. Kazimiero seserų įsteigta Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje
 • Namas ir atminimo lenta Oskarui Milašiui Fontenblo mieste
 • Istono Marijos Magdalenos lietuvių kapinės
 • Kazimiero Truškausko kapas Tiūryje
 • Oskaro Milašiaus kapas
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas Jeruzalėje
 • Simono Rozenbaumo kapas Tel Avive
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas Paryžiuje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Vusteryje
 • Šv. Jurgio lietuvių parapija Ročesteryje
 • Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapija Brukline
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Marketo parke Čikagoje
 • Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje
 • Lietuvių kambarys Pitsbergo universitete
 • Lietuvių kultūros darželis Rokfelerio parke Klivlende
 • Makso Soloveičiko kapas Jeruzalėje
 • Šv. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia Niujorke
 • Lietuvos ambasada Vašingtone
 • Liublino unijos aktas ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Varšuvoje
 • Tado Kosciuškos vardu pavadinta gatvė Rio de Žaneire
 • Didžiosios lūšnos akademija
 • Mstislavo Dobužinskio kapas
 • Lituanikos sudūžimo vieta ir paminklas
 • Jurgio Baltrušaičio (1873) ir Jurgio Baltrušaičio (1903) kapas
 • Emanuelio Levino aikštė
 • Namas Tbilisyje, kuriame gyveno Petras Vileišis
 • Izraelio Bidermano kapas
 • Kūriniai Britų muziejuje Londone
 • Juozapo Albino Herbačiausko kapas
 • Argentinos lietuvių centras
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Dokumentai Centriniame Evangelikų bažnyčios archyve Berlyne
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Eitkūnai
 • Emanuelio Levino gatvė Strasbūre
 • La Ruche (Avilys)
 • Šv. Juozapo bažnyčia San Paule
 • Emanuelio Manė-Kaco kūriniai
 • Mišelio Kikoino kūriniai