• Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Ylava (Ilauja)
 • Rodūnia
 • Pilkopa
 • Ežeronys
 • Kūriniai Niujorko Metropolitano meno muziejuje
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Kniažycai
 • Kobrynas
 • Luckas
 • Rasytė
 • Krevas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Lucko pilis
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Kunigaikščių Čartoryskių gotikiniai vartai-bokštas Lucke
 • Didžioji Lucko sinagoga
 • Dominikonų vienuolynas Lucke
 • Laurušavas
 • Čartoriskas
 • Liubomlis
 • Kaukaro piliakalnis
 • Olyka
 • Radvilų pilis Olykoje
 • Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia Olykoje
 • Volodymyras
 • Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Uspenijės) soboras Volodymyre
 • Klevanės pilis
 • Korecis
 • Mežyričas
 • Mlynivas
 • Novomalynas
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Ostrogas
 • „Vytauto bokštas“ Chersone
 • Lyda
 • Ostrogo pilis
 • Kirumpää pilies griuvėsiai
 • Lvivo piliavietė
 • Kijevas
 • Kijevo pilis
 • Medilas
 • Vėluva
 • Kijevo Pečorų lauros vienuolyno kompleksas
 • Pilies liekanos Tiahynkoje
 • Mikailiškės
 • Muravankos Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvė
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Horodokas
 • Oleska
 • Myriaus pilis
 • Minskas
 • Myrius
 • Varpas Lvivo Šv. Jurgio katedroje
 • Mogiliavas
 • Chadžibėjus (Odesa)
 • Synkovičų Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Mozyrius
 • Plyviškė
 • Očakivas
 • Kremenecis
 • Vyšnivecis
 • Mscibava
 • Mukačevė
 • Mscislavas
 • Braclavas
 • Naugardukas
 • Berdyčivas
 • Naujasis Sveržanis
 • Liubaras
 • Ovručas
 • Dokumentai Švedijos Nacionaliniame archyve
 • Peresopnitsos evangelija
 • Geldapė
 • Mėlynųjų vandenų mūšis
 • Baras
 • Krėvos pilis
 • Dubnas
 • Dubrovycia
 • Liubešivas
 • Medžybižas
 • Geldapės bažnyčia
 • Podolės Kamenecas ir pilis
 • Podolės Skala
 • Zymnė
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė Ermitaže
 • Kramava ir Kramavos piliakalnis
 • Freska „Europos tautų žygis prie kryžiaus“ Strasbūre
 • Kūriniai Baltarusijos dailės muziejuje
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Torava
 • Lietuvos metrika ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Maskvoje
 • Ujazduvo pilis
 • Kalija
 • Onos Radvilaitės kapas
 • Orša
 • Įsrutis
 • Pastovys
 • Alšėnai
 • Pinskas
 • Polockas
 • Naugarduko pilis
 • Asveja
 • Kvedlinburgo analai SLUB bibliotekoje Dresdene
 • Dokumentai Prūsijos kultūros paveldo slaptajame archyve Berlyne
 • Mielaukiai
 • Vitebskas
 • Vosyliškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Kraupiškėnai
 • Zaslavlis
 • Bychavas
 • Rantava, Rantuva
 • Bistryčia
 • Kaimė
 • Kaimės pilis
 • Breslauja
 • Brestas
 • Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose
 • Martyno Mažvydo Katekizmo egzempliorius Torunėje
 • Dokumentai Ukrainos valstybiname istorijos archyve
 • Katniavos piliakalnis
 • Bonos Sforzos kapas Baryje
 • Žalgirio mūšio vieta
 • Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčia
 • Bolonijos universitetas
 • Dinaburgo (Naujinio) pilies griuvėsiai
 • Vėluvos pilies vieta
 • Liublino unijos aktas ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Varšuvoje
 • Tepliava
 • Budslavas
 • Žygimanto Senojo portretas Ermitaže
 • Čarnaučicų Švč. Trejybės bažnyčia
 • Derevna
 • Didžioji Berastavica
 • Radvilų kolekcijos šarvai Filadelfijos meno muziejuje
 • Dysna
 • Nesvyžius
 • Oršos mūšio vieta
 • Izabelės Jogailaitės kapas Alba Julijoje
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Radvilų kolekcijos šarvai Vusterio meno muziejuje
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Kūriniai Karališkajame Vavelio muziejuje
 • Kūriniai Britų muziejuje Londone
 • Svisločius
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Enciūnai
 • Išdagai
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Žirgo šarvai Viktorijos ir Alberto muziejuje Londone
 • Gardino Senoji pilis
 • Šarvai Vienos Meno istorijos muziejuje
 • Kamsvykių piliakalnis
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Kamojys
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • Lydos pilis
 • Pilkalnis
 • Karaliaučiaus pilis
 • Karaliaučiaus katedra
 • Paskalviai
 • Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčios vieta Karaliaučiuje
 • Dūdos
 • Dunilovas
 • Gardinas
 • Geranainys
 • Geranainių pilis ir Šv. Mikalojaus bažnyčia