• Glubokas
 • Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas „Mandralisca“ muziejuje
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Grobšto ragas
 • Kūriniai Niujorko Metropolitano meno muziejuje
 • Kremenicos Dievo Kūno ir Šv. Jurgio bažnyčia
 • Kryvičų trinitorių vienuolyno ir Šv. Andriejaus bažnyčios kompleksas
 • Dokumentai Austrijos Nacionaliniame archyve
 • Kuchcicai
 • Didžioji Lucko sinagoga
 • Skaisgiriai
 • Dominikonų vienuolynas Lucke
 • Leonpolė
 • Čartoriskas
 • Olyka
 • Radvilų pilis Olykoje
 • Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia Olykoje
 • Švč. Trejybės parapijinė bažnyčia Olykoje
 • Olykos miesto įvažiuojamieji Lucko vartai
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Klevanės pilis
 • Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia Klevanėje
 • Korecis
 • Mežyričas
 • Mlynivas
 • Novomalynas
 • Ostrogas
 • Ostrogo pilis
 • Lyskava
 • Kapucinų ordino vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia Ostroge
 • Lvivo piliavietė
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Lužkai
 • Kijevas
 • Lvivo Šv. Andriejaus bernardinų bažnyčia
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Makaraucų Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia
 • Kijevo pilis
 • Kijevo Pečorų lauros vienuolyno kompleksas
 • Mikailiškės
 • Chotynas
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe Liunevilyje
 • Černelicia
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Dominikonų vienuolyno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia Černelicioje
 • Oleska
 • Myriaus pilis
 • Žiliai
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu Dresdene
 • Kremenecis
 • Dresdeno katedra
 • Vyšnivecis
 • Braclavas
 • Berdyčivas
 • Eksponatai Karališkosios pilies Arsenalo muziejuje
 • Ovručas
 • Dokumentai Švedijos Nacionaliniame archyve
 • Baras
 • Dubnas
 • Jurgio Radvilos kapas Romoje
 • Dubrovycia
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Varinis timpanas su Vyčiu
 • Kraslavos rūmai
 • Liubešivas
 • Meiseno porceliano statulėlė su Vyčiu
 • Medžybižas
 • Geldapės bažnyčia
 • Podolės Kamenecas ir pilis
 • Podolės Skala
 • Starokostiantynivas
 • Augustinos Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Teresės Oginskaitės (Sologubienės) portretas
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Kraslavos miesto rotušės vieta
 • Kūriniai Baltarusijos dailės muziejuje
 • Beržkalnis
 • Lietuvos metrika ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Maskvoje
 • Stanislovo Leščinskio gobelenas Liunevilyje
 • Nesvyžiaus pilis
 • Armanavičių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
 • Ružanai
 • Asveja
 • Dokumentai Prūsijos kultūros paveldo slaptajame archyve Berlyne
 • Volnos Švč. Trejybės cerkvė
 • Vosyliškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Benicos Švč. Trejybės bažnyčia
 • Voučynas
 • Slucko vartai Nesvyžiuje
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Augsburge
 • Bezdzežas
 • Bycenis
 • Johano Haslerio veikalas „Paradoxus annorum mundi…“
 • Zamoscės Šv. Barboros bažnyčia
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Miunchene
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Rėgensburge
 • Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Breslauja
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas Romoje
 • Knyga „Pienas maźėms waikélems...“
 • Paminklas Andriui Rudaminai Senojoje Goa
 • Katniava, Katinava
 • Su Lietuva susiję dokumentai istorijos archyve Sankt Peterburge
 • Brestas
 • Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose
 • Dokumentai Ukrainos valstybiname istorijos archyve
 • Barūnų Šv. apaštalo Petro bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas
 • Radvilų dubuo
 • Barūnų Dievo Motinos paveikslas
 • Kūriniai Versalio rūmuose
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Kaušiai
 • P. Smuglevičiaus paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Titulinė Jurgio Radvilos Šv. Siksto bažnyčia Romoje
 • Bolonijos universitetas
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas Dubline
 • Gumbinė
 • Liublino unijos aktas ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Varšuvoje
 • Budslavas
 • Spėjamas kunigaikščio Sapiegos silueto atvaizdas
 • Leidiniai Latvijos nacionalinėje bibliotekoje
 • Didžioji Berastavica
 • Radvilų kolekcijos šarvai Filadelfijos meno muziejuje
 • Druja
 • Bredūnai
 • Nesvyžius
 • Trakėnai
 • Salaspilio mūšio vieta
 • Kaukėnai
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Vytis ant laikrodžio Paryžiuje
 • Kūriniai Luvre
 • Liubčios pilis
 • Kotrynos Jogailaitės kapas Upsalos katedroje
 • Kūriniai Karališkajame Vavelio muziejuje
 • Kūriniai Britų muziejuje Londone
 • Mielkiemis
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta Paryžiuje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Varšuvos karalių pilis
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Ivenčiaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir vienuolynas
 • Šarvai Vienos Meno istorijos muziejuje
 • Gardino Naujoji pilis
 • Dokumentai Centriniame Evangelikų bažnyčios archyve Berlyne
 • Kascianevičai
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Šv. Kazimiero relikvijorius Medičių koplyčioje
 • Kūriniai Krokuvos nacionaliniame muziejuje
 • Alšėnų pilis
 • Vytis Augustinų bažnyčioje Vienoje
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Dūdos
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Paveikslas „Šv. Kazimiero karūnavimas“ „Abatellis“ rūmuose
 • Gaičiūniškės
 • Šv. Kazimiero bažnyčia prie Čerinjolos