• Vytis Burghauzeno pilyje
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu
 • Drezdeno katedra
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Varinis timpanas su Vyčiu
 • Meiseno porceliano statulėlė su Vyčiu
 • Teresės Oginskaitės (Sologubienės) portretas
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Kūriniai Baltarusijos dailės muziejuje
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Kvedlinburgo analai SLUB bibliotekoje Dresdene
 • Dokumentai Prūsijos kultūros paveldo slaptajame archyve Berlyne
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Augsburge
 • Johano Haslerio veikalas „Paradoxus annorum mundi…“
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Miunchene
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Rėgensburge
 • Knyga „Pienas maźėms waikélems...“
 • Radvilų dubuo
 • Spėjamas kunigaikščio Sapiegos silueto atvaizdas
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Dokumentai Centriniame Evangelikų bažnyčios archyve Berlyne