• Švitrigailos laiškai
 • Žygimanto Kęstutaičio laiškai
 • Didžiojo kunigaikščio pasiuntinių pasiūlymai
 • Popiežiaus laiškas Švitrigailai
 • Jogailos taikos patvirtinimai Švitrigailai
 • Burghauzeno pilis su Lietuvos Vyčiu fasade
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Lietuvos Vytis Freibergo katedroje
 • Lietuvos Vytis ant pašto stulpo
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu
 • Vytis Drezdeno katedros fasade
 • Augusto Stipriojo širdies kapas
 • Šv. Kazimiero skulptūra Drezdeno katedros fasade
 • Varinis timpanas su LDK Vyčiu
 • Augusto III ir jo žmonos Marijos Žozefos Habsburgaitės kapas
 • Lietuvos Vytis ant tilto atramų
 • Varinis timpanas su LDK Vyčiu
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Kunigaikštytės Teresės Oginskytės (Sologubienės) portretas
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Jadvygos Jogailaitės kapas
 • Kvedlinburgo analai
 • Jono Bretkūno Biblijos rankraštis
 • XIV–XVIII a. dokumentai ir laiškai iš Karaliaučiaus srities
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Knyga „Paradoxus annorum mundi...“
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Mikalojaus Paco oratorija Zigmantui Vazai
 • Knyga „Epistola de legatorum Iaponicorum Orientalium...“
 • Knyga „Epistola de legatorum Iaponicorum Orientalium...“
 • Knyga „Heliae Piligrimovii ... epistola ad Theodorum Skuminum...“
 • Knyga „Instrumentum doctrinarum Aristotelicum...“
 • Knyga „Pienas maźėms waikélems...“
 • Knyga „Ad Paulum Apostolum de foro competente...“
 • Radvilų dubuo
 • Kunigaikščio Sapiegos šešėlinis portretas (?)
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro Henriko V kapas
 • Sofijos Jogailaitės palaidojimo vieta
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius
 • Juodkrantės parapijos XVIII - XIX a. bažnyčių knygos
 • Juodkrantės XIX a. metrikų knygos
 • Viešvilės metrikų knygos
 • Priekulės metrikų knygos
 • Klaipėdos miesto bažnyčios metrikų knygos