• Pinko Kremenio kūriniai
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis Paryžiuje
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe Liunevilyje
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir Vytis Šv. Severino bažnyčioje
 • Freska „Europos tautų žygis prie kryžiaus“ Strasbūre
 • Stanislovo Leščinskio gobelenas Liunevilyje
 • Atminimo lenta Oskarui Milašiui viešbutyje Fontenblo mieste
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Paryžiuje
 • Oskaro Milašiaus skulptūra
 • Namas ir atminimo lenta Oskarui Milašiui Fontenblo mieste
 • Oskaro Milašiaus vardu pavadinta aikštė Fontenblo mieste
 • Oskaro Milašiaus kapas
 • Kūriniai Versalio rūmuose
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas Paryžiuje
 • Juliaus Gruževskio kapas Monmartro kapinėse
 • Antano Mončio skulptūra Sen Žil Krua de Vi
 • Radvilos gatvė Paryžiuje
 • Antano Mončio skulptūros Lane
 • Skulptūros Meco katedroje
 • Ernesto Galvanausko kapas Eks le Bene
 • Veronikos Karvelienės-Bakšytės kapas ir A. Mončio kurtas antkapis
 • Didžiosios lūšnos akademija
 • Vytis ant laikrodžio Paryžiuje
 • Kūriniai Luvre
 • Mstislavo Dobužinskio kapas
 • Jurgio Baltrušaičio (1873) ir Jurgio Baltrušaičio (1903) kapas
 • Emanuelio Levino aikštė
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Izraelio Bidermano kapas
 • Žibunto Mikšio kapas
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Lietuvių fotografiniai portretai
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta Paryžiuje
 • Saint-Jean-Baptiste de Belleville bažnyčia Paryžiuje
 • L. M. Paco pavardė memorialinėje lentoje Strasbūre
 • Emanuelio Levino gatvė Strasbūre
 • La Ruche (Avilys)
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade