• Pomirtinis Alberto Stanislovo Radvilos medalionas
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Elžbietos Radvilaitės-Alšėniškės portretas
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • XVII a. dubuo, spėjama iš Vilniaus
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šalmas (šišakas)
 • Buvę Čartoriskių rūmai
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Gołuchów pilis
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Geldapė
 • Geldapės bažnyčia
 • Ujazduvo pilis
 • Onos Radvilaitės kapas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Antano Baranausko kapas
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Paminklas Antanui Baranauskui
 • Rožės Pliaterytės-Strutinskos portretas
 • Jurgio Tiškevičiaus portretas
 • Chęciny pilis
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Tyzenhauzų dokumentų archyvas
 • Zabielų dokumentų archyvas
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Nieborovo
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Varšuvos
 • Sapiegų ir LDK Potockių šakos dokumentai ir korespondencija
 • „Lietuviška menė“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose, atminimo lenta
 • Mikalojaus Radvilos portretas
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Motiejaus Radvilos portretas
 • Stanislovo Radvilos portretas
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Petronelės Radvilaitės-Davainienės portretas
 • Sofijos Onos Radvilaitės-Batorienės de Somlio portretas
 • Žemaičių vyskupo Mikalojaus Radvilos portretas
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Jeronimo Florijono Radvilos portretas
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Magdalenos Čapskos-Radvilienės portretas
 • Pranciškos Uršulės Višnioveckos-Radvilienės portretas
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Varšuvos karalių pilis
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Antano Mikalojaus Radvilos portretas
 • Mykolo Jeronimo Radvilos portretas
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Vilniaus senamiesčio pastatų dekoro skulptūros
 • Radvilų surtout de table
 • Karolio Stanislovo Anupro Radvilos II „Pone mielasis“ portretas
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Jono Radvilos I Barzdotojo portretas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas