• Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Kajetano Sosnovskio kūriniai
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Krystynos Wróblewskos kūriniai
 • Andrzejaus Wróblewskio kūriniai
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Geldapė
 • Geldapės bažnyčia
 • Ujazduvo pilis
 • Onos Radvilaitės kapas
 • Romualdo Marcinkaus memorialas
 • Romualdo Marcinkaus kapas Poznanėje
 • Lietuvių karių kapai Seinuose
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras Varšuvoje
 • Lietuvių karių kapai Berznyke
 • Antano Baranausko kapas
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Paminklas Antanui Baranauskui Seinuose
 • Martyno Mažvydo Katekizmo egzempliorius Torunėje
 • Žalgirio mūšio vieta
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Liublino unijos aktas ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Varšuvoje
 • Meno kūriniai Varšuvos nacionaliniame muziejuje
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Lituanikos sudūžimo vieta ir paminklas
 • Kūriniai Karališkajame Vavelio muziejuje
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Juozapo Albino Herbačiausko kapas
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Varšuvos karalių pilis
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Kūriniai Krokuvos nacionaliniame muziejuje
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Aušros vartų Madonos paveikslas